Vårdförbundet varnar för samhällsfarlig arbetsmiljö i Eskilstuna

Patienterna blir fler. Men personalen minskar. Läget på Mälarsjukhusets akutmottagning är nu så akut att sjuksköterskornas fackliga företrädare bestämt sig för att kontakta Arbetsmiljöverket.

19 januari 2011

– Patientantalet ökar hela tiden, men personalen har till och med minskat med en person de senaste åren. Vi är underbemannade helt enkelt, säger Gerd Eriksson, för dagen ledningsansvarig sjuksköterska på akutmottagningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Ofta går hon hem från jobbet med känslan av att hon inte hunnit göra det hon borde. Precis som på andra akutmottagningar i landet har patienttrycket på Mälarsjukhusets akutmottagning ökat från år till år. Bristen på vårdplatser gör att patienter får ligga kvar på obekväma britsar i korridorerna. 

Tvingas till jobbet

För att kunna bemanna akutmottagningen har schemat gjorts om. Numera jobbar sjuksköterskorna varannan helg och fler men kortare dagar. Detta har gjort det svårare att få folk att ställa upp på extra inhopp. Beordrad övertid ökar, berättar Gerd Eriksson. Och det händer att folk låter bli att svara i telefon på fritiden, av rädsla för att tvingas till jobbet. 

Jag har jobbat väldigt många år på akuten, aldrig tidigare har vi haft så här stora problem att få folk att jobba extra.

 

Situationen har blivit så ohållbar att Vårdförbundets fackligt förtroendevalda på avdelningen tillsammans med övriga fackliga företrädare nu bestämt sig för att skriva till Arbetsmiljöverket.

 

Samhällsfarlig situation

 

I en artikel i Eskilstunakuriren beskriver Eva Vestberg, fackligt förtroendevald sjuksköterska, läget på Mälarsjukhusets akutmottagning som samhällsfarlig.

Gerd Eriksson stämmer helt in i kritiken. Framför allt oroar hon sig för hur de yngre och mer oerfarna sjuksköterskor mår.

Hela tiden oroar man sig för att det ska hända något med patienterna som ligger överallt. Det tar hårt på personalen och är något som vi alla upplever, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida