Arbetstider

Vårdpersonal får möjlighet att behålla poängmodell

Vårdpersonal får möjlighet att behålla poängmodell
Sjuksköterskor på Södersjukhuset gick nyligen ut i ett upprop där de ventilerade en oro för att förlora tusentals kronor på det nya arbetstidsavtalet. Nu kommer lugnande besked. Arkivbild: Fotogruppen Södersjukhuset

Medarbetare vid akutsjukhusen i Stockholm får behålla sin befintliga poängmodell när det nya arbetstidsavtalet införs. Överenskommelsen mellan Vårdförbundet och landstinget kommer kort efter starka protester från personal på Södersjukhuset som befarade att de skulle förlora tusentals kronor i lön.

4 december 2018

Vårdfokus berättade i går om att personal på Södersjukhuset gått ut i ett ilsket upprop. Omkring 500 sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor arbetar i poängmodeller, som de befarade skulle försvinna i samband med införandet av ett nytt arbetstidsavtalet, som Vårdförbundet och Stockholms läns landsting undertecknade för ett år sedan. Personalen såg en risk för att de skulle gå miste om flera tusen kronor i lön.

Men redan i dag kommer lugnande besked. Vårdförbundet och landstinget har kommit överens om att de medarbetare som i dag omfattas av någon form av poängmodell får behålla den. De som vill byta till det nya arbetstidsavtalet kan göra det.

Däremot sker alla nyanställningar enligt det nya arbetstidsavtalet. De medarbetare som i dagsläget omfattas av poängmodellen och som väljer att byta anställning eller placering övergår till det nya arbetstidsavtalet.

Vårdförbundets ordförande är nöjd

– Vi är jättenöjda med den här överenskommelsen avseende poängmodellen. Det här är något vi har påtalat både nu och i förhandlingarna tidigare, säger Gunilla George, ordförande för Vårdförbundet avdelning Stockholm.

Det här innebär att ingen kommer att förlora på det nya arbetstidsavtalet. De som anser att de har mer att vinna på det nya arbetstidsavtalet kan välja att gå över till det och de som vill ligga kvar med sitt gamla poängavtal kan välja att göra det.

– Vi har haft långa och intensiva diskussioner om hur vi skulle säkra värdena och det här var ett sätt att göra det som båda parter kunde gå med på, säger Gunilla George.

Att det blev ett så starkt och påtagligt tryck från upprörda anställda bidrog också till den här lösningen, framhåller hon.

Kritik mot Vårdförbundet

Även Vårdförbundet fick ta emot mycket ilska från medlemmar som menade att Vårdförbundet borde ha varit tuffare mot arbetsgivaren.

– Ja det stämmer att vi fått ta emot kritik och synpunkter kring detta. Vi tycker att det är bra att man uttrycker kritik men det är synd att man inte avvaktat arbetet med inkopplingen eftersom det bara är efter detta arbete som man vet hur det faktiskt blir. De diskussioner vi fört har handlat om att diskutera en lösning med arbetsgivaren.

Borde ni ha informerat mer om det nya avtalet och om de pågående förhandlingarna om hur värdena i det gamla systemet ska säkras?

– Det är klart man kan ha synpunkter på hur vi informerat. Vi har skickat ut medlemsbrev och haft medlemsmöten om det nya arbetstidsavtalet. Men det är väl så att det är först när man själv berörs som man tar till sig informationen.

Från kris till glädje

På akutvårdsavdelningen 74 på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset arbetar Åse Hegle, som likt många andra på arbetsplatsen är specialistsjuksköterska. Tillsammans med ett stort antal kolleger skrev hon under uppropet.

Hon berättar att det har varit en tuff höst med mycket oro för att förlora kolleger och tappa i lön. I dag är det en helt annan stämning på arbetsplatsen. Kolleger kramas och gratulerar varandra till vad de kallar för en seger.  De menar att uppropet i högsta grad har bidragit till att Vårdförbundet och Stockholms läns landsting nu kommit överens om en lösning som gör att personalen vill stanna kvar.

Åsa Hegle är glad över att poängmodellerna blir kvar. Foto: Privat

– Jag är jätteglad, och stolt över att vi lyckades mobilisera så många i det här uppropet. Flera av oss har lagt många timmar av vår fritid på det här. Vi kände oss inledningsvis överkörda, ingen ville lyssna.  Men vi lyckades visa hur mycket som stod på spel, att de skulle förlora mångårig specialistkompetens om det här genomfördes. Nu kan vi fokusera på det arbete som vi älskar, att ta hand om våra patienter på bästa sätt och fortsätta utveckla vården, säger Åse Hegle.

Kände sig inte respekterad

Hon är övertygad om att både Vårdförbundet och arbetsgivaren haft som målsättning att förbättra arbetsmiljön och villkoren för det stora kollektivet, men att de helt missat att det för en relativt stor grupp skulle leda till betydande försämringar.

– Jag upplever att man inte satte sig in i fördelarna med poängmodellerna. Det kändes som att det nya arbetstidsavtalet fördes in över våra huvuden. Sättet som det gick till på, i kombination med att det nya avtalet hade inneburit mindre valmöjligheter och självbestämmande, gjorde att vi inte kände oss respekterade som en stark och välutbildad profession, säger Åse Hegle.

Ett leende på läpparna

Hon tror inte att någon av dem som i dag jobbar enligt en poängmodell kommer att byta till det nya arbetstidsavtalet. Nackdelen är att de inte kan byta anställning eller placering utan att förlora poängmodellen. Men för Åse Hegle gör det ingenting, hon trivs bra på arbetsplatsen och stannar gärna tills det är dags att gå i pension. 

– För andra som vill testa något nytt men som trivs med våra arbetstider kan det bli ett svårare val. Och de som anställs framöver får det nya arbetstidsavtalet, vilket är tråkigt för dem och kanske lite orättvist. Å andra sidan kommer de till en välbemannad och välmående arbetsplats med många erfarna, vilket betyder mycket för den som är ny. Det väljer jag att fokusera på nu, jag kommer att gå till jobbet i morgon med ett leende på läpparna, säger Åse Hegle.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida