Vårdpersonal får träna på att bemöta hot och våld

Sveriges sjukhus rustar sig mot hotfulla patienter. Men rätt bemötande kan vara viktigare än väktare och pansarglas. Region Skåne satsar nu på att också utbilda personalen.

3 september 2010

I USA finns det metalldetektorer på vissa sjukhus. Så långt har det inte gått i Sverige men den nya akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus har förstärkt glas, flyktvägar, larm, övervakningskameror och väktare. Nyligen rapporterade Vårdfokus om hur hot och våld ökar i arbetslivet och att sjukhusen rustar sig mot det.

Nu utbildas medarbetare på akuten i Lund i konsten att förebygga hot med ett genomtänkt bemötande. Målet att hela psykiatri Skåne och alla skånska kommuner ska ta del av utbildningen som riktar sig till personal inom sjukvården och socialtjänsten. Satsningen ingår i ett tvåårigt projekt bekostat av Socialstyrelsen och baserar sig på en norsk modell.

Medarbetarna får bland annat diskutera och träna på olika situationer och kroppsspråkets betydelse.

– Vi ska arbeta preventivt med hot och våld. Med denna utbildning lär personalen sig att agera innan hotfulla situationer uppstår, säger Lars–Gunnar Johansson, projektledare och sjuksköterska på psykiatri Skåne enligt Region Skånes hemsida.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida