akutprotest

Vårdpersonal i protest mot platsbrist på Sahlgrenska

Vårdpersonal i protest mot platsbrist på Sahlgrenska
Vårdplatsbristen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset har fått personal vid akutmottagningen att författa ett protestupprop.

Ett hundratal sjuksköterskor, läkare och undersköterskor har skrivit under ett upprop om bristen på vårdplatser vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. En av initiativtagarna, Lina Högberg, beskriver läget som hopplöst och att patientsäkerheten hotas.

16 april 2018

”Det är så bedrövligt, oetiskt, sorgligt, tråkigt att vi inte kan lägga in patienter på en vårdavdelning. Vi ser inget ljus, lösning eller hopp i nuläget.”

Så stod det på den handskrivna lapp, med rubriken ”Upprop” i stora svarta bokstäver, som under flera veckor satt upptejpad på akutmottagningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

”Händer ingenting”

Den var något av en stillsam protest mot den vårdplatsbrist som funnits vid Sahlgrenska i flera år. Det har resulterat i att många patienter får stanna kvar länge på akuten innan de får sängplats på en vårdavdelning. På akuten finns sällan mat, mediciner eller tillräckligt med tid för att ge patienterna en bra omvårdnad.

– Det händer ingenting, vi får bara höra att sjukhusledningen jobbar på saken. Under en lunch bestämde vi kolleger oss för att försöka göra något åt saken, åtminstone berätta vad vi tycker, säger sjuksköterskan Lina Högberg som är en av initiativtagarna till uppropet.

Skönt att säga sin åsikt

Hon berättar att personalen på akutmottagningen gör allt för att det ska bli smidigare för patienterna, som att förbättra flödestiderna, men det tar ändå stopp vid jakten på en vårdplats. De patienter som redan väntat länge på akuten får i vissa fall komma till en avdelning för helt andra patientgrupper, en så kallad utlokalisering. Det innebär en ökad risk för vårdskador eftersom personalen där inte alltid har tillräckliga kunskaper.

– Vi vill att de som bestämmer, sjukhusledning och politiker, ser till att det finns tillräckligt med vårdplatser. På ett stort sjukhus som Sahlgrenska måste det kunna fungera bättre än så här. Tyvärr tror jag inte att det kommer hända så mycket mer än att vi får samma besked som tidigare, att de jobbar på det. Men för oss känns det i alla fall skönt att kunna visa patienterna vad vi tycker, att det här inte är den bästa tänkbara vården, säger Lina Högberg.

Dålig ekonomi

Ett av de stora problemen vid akutmottagningen är att nyare personal ofta tycker att arbetssituationen är så pass tuff att de väljer att söka sig vidare till andra arbetsplatser. 

Ordförande för Sahlgrenska universitetssjukhuset är den moderate politikern Johnny Bröndt. Han medger att han förvisso har ett övergripande ansvar, men passar ändå bollen vidare till sjukhusledningen.

– Jag förväntar mig att man har överläggningar för att se vad man kan göra. Vi har haft problem att rekrytera personal så primärt är det inte en ekonomisk fråga utan en rekryteringsfråga, säger Johnny Bröndt till SVT.

Jobbar på saken

För mindre än en vecka sedan meddelade dock Johnny Bröndt att Sahlgrenska har infört ett tillfälligt anställningsstopp och måste dra ner ungefär 300 tjänster för att få en ekonomi i balans.

Per Albertsson, områdeschef för område 6 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har förståelse för känslorna hos personalen på akutmottagningen. Enligt honom håller sjukhusledningen på att omfördela personal dit den behövs som mest just nu.

– Vi träffas regelbundet för att ta fram vårdformer för personalen som är attraktiva att jobba inom. Det vi har gjort hittills har tydligen inte gett effekt eftersom vi har en personalbrist. Men vi är väldigt medvetna om problemen i sjukhusledningen och jobbar stenhårt varje dag, säger Per Albertsson till SVT.

.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida