Vårdvalet försämrar arbetsmiljön på vårdcentral i Kristianstad

Vårdvalet försämrar arbetsmiljön på vårdcentral i Kristianstad
Verksamhetschefen Bo-Anders Paradis och skyddsombudet Annika Petersson är överens om att arbetsbördan är för tung.

Sedan vårdvalet infördes har Vårdcentralen Näsby i Kristianstad fått ta emot en ohanterlig mängd patienter, som är tungt psykosocialt belastade. Därtill strular datorsystemen ständigt. Både arbetsgivaren och fackförbunden har i åratal förgäves vädjat till Region Skåne att göra något. Nu har facken tröttnat och gjort en anmälan om arbetsmiljöproblemen.

Vårdcentralen Näsby i Kristianstad har ett upptagningsområde med många psykosocialt belastade patienter. Flera av dem behöver tolk för att kunna kommunicera med vårdpersonalen och arbetsbelastningen har länge ansetts som psykiskt och fysiskt betungande.

Saknar resurser

För två år sedan förvärrades situationen när vårdvalet infördes och taket för antalet listade patienter togs bort. I dag ansvarar vårdcentralen för 11 000 patienter, det är mer än 2 000 personer per heltidsarbetande läkare. Rimligt vore högst 1 500, anser samtliga fackförbund och arbetsgivaren.

– Det är en absurd situation. Vi måste ha ett tak som överensstämmer med våra resurser. Så att vi verkligen kan ta hand om våra patienter, säger Annika Peterson, distriktssköterska och Vårdförbundets skyddsombud.

Strulande datorsystem

Hon berättar att situationen försvåras av att datorsystemen för journalföring, tidsbokning och telefoni ständigt strular. Troligtvis är orsaken överbelastade servrar. I mer än tre års tid har personalen fått höra att det ska komma ett nytt och bättre system, men ingenting har hänt.

Nu har Vårdförbundet, Kommunal och Läkarförbundet tröttnat. I en så kallad 6:6a-anmälan, om brister i arbetsmiljön, begär de att arbetsgivaren åtgärdar problemen. På papper är anmälan riktad mot verksamhetschefen Bo-Anders Paradis, men han är lika involverad i kritiken som övrig personal.

– Han har i åratal påtalat allt det här för sina överordnade utan att någonting har hänt. Han är lika uppgiven som vi, säger Annika Peterson.

Kritik mot regionen

I sitt svar på 6;6a-anmälan riktar Bo-Anders Paradis i stället kritik mot hälsovalskontoret i Region Skåne. Han menar att mer ska göras samtidigt som budgeten reduceras. Beslut högre upp tas inte sammanhållet och är därför oförenliga med varandra. Stöd- och servicefunktioner blir också allt sämre och svårkontaktbara och en del av deras arbete får vårdcentralerna göra själva.

Han anser att ett samlat grepp måste tas om arbetsbördan och arbetsförhållanden för Vårdcentralen Näsby och för primärvården generellt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida