Värmeproblem i Karlstad på väg att lösas

Centralsjukhuset i Karlstad har hittat en lösning på problemet med alltför varma lokaler, efter att Arbetsmiljöverket krävt det inför kommande sommar.

24 januari 2011

Det var på avdelningarna 8 och 9 på Centralsjukhuset i Karlstad som Arbetsmiljöverket i juli 2010 upptäckte att det blev alldeles för varmt, vilket kan innebära en fara för patientsäkerheten.

Arbetsgivaren fick därför fram till senast sista december 2010 på sig att utforma en handlingsplan för hur värmen ska sänkas på avdelningarna.

– Det är i princip redan löst. När man beställde huset av oss på Landstingsfastigheter så fanns det inget krav om önskvärd temperatur, så vi monterade aldrig in någon kylanläggning, eftersom det inte heller brukar finnas i sådana lokaler. Men nu har vi beställt en som ska byggas in i maj, strax innan värmen kommer hit till Värmland, säger Lars Nilsson, chef för Landstingsfastigheter i Värmland.

När problemet dök upp talades det också om att lokalerna kunde bli för kalla på vintern. Har även det åtgärdats?

– Det där med kallt på vintern verkar inte stämma. Åtminstone har vi inte fått några rapporter om det, och med tanke på årets vinter så har vi haft gott om chanser att upptäcka eventuell kyla, säger Lars Nilsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida