Värmland: Arbetstiden kortas sedan chefen fått följa med på ett nattpass

Värmland: Arbetstiden kortas sedan chefen fått följa med på ett nattpass
Skyddsombudet Veronica Nyström samarbetar med landstinget i Värmland för att få till bättre arbetstider.

Skyddsombudet Veronica Nyström bjöd in landstingets personalchef att själv vara med under ett nattpass på intensiven vid Centralsjukhuset i Karlstad.  Det tog skruv. Nu kortas åter arbetstiderna för Vårdförbundets medlemmar så att de ska hinna få tillräcklig återhämtning.

10 februari 2012

Vid ett möte före jul diskuterade Vårdförbundet och landstinget i Värmland hur arbetstiderna på Centralsjukhuset i Värmland skulle kunna förbättras så att personalen får tillräckligt med återhämtning mellan arbetspassen. Då föreslog Vårdförbundets skyddsombud Veronica Nyström att landstingets chef för personalstaben, Gunnar Blomquist, skulle följa med på ett av intensivvårdsavdelningens nattpass.

Ger andra insikter

Han tyckte det var ett klokt initiativ och lyckades hitta en lucka i ett annars fullspäckat schema.

– Det var väldigt spännande och intressant. Jag fick en chans att prata med personalen om hur de upplever arbetstiderna och fick en bra bild av hur verksamheten fungerar. Det ger andra insikter än att bara prata med de fackliga företrädarna, säger Gunnar Blomquist.

Han säger att det tyvärr finns begränsningar i hur ofta landstingets personal kan komma ut i verksamheterna, men tycker att det skulle vara bra om det skedde i större omfattning än i dag.

Längre arbetstid hot mot hälsan

Som Vårdfokus tidigare berättat har personalen på intensiven i Karlstad tvingats gå ner i arbetstid för att hinna återhämta sig. Anledningen är att den lokala arbetstidsmodellen som gav kortad veckoarbetstid för dem med nattarbete skrotats. Veronica Nyström skickade en anmälan till Arbetsmiljöverket eftersom den försämrade arbetsmiljön är ett hot mot både personalens hälsa och patientsäkerheten.

Nu samarbetar Vårdförbundet och landstinget i Värmland för att förbättra arbetstiderna, så att det blir lättare att bemanna nattjänster på Centralsjukhuset i Värmland.

– Det kommer alltid att finnas ett behov av nattjänstgöring, därför måste vi ha en arbetsmiljö som tillåter det, säger Gunnar Blomquist.

Förslag ska läggas snabbt 

Målet är att inom tre månader ha ett färdigt förslag på hur arbetstiderna ska förläggas. Siktet är inställt på ett system som liknar det gamla. Arbete nattetid ska kompenseras med reducerad veckotjänstgöring.

Veronica Nyström är nöjd med samarbetet och hoppas att det ska ge arbetskollegerna nytt mod och energi att orka.

– Även om det är tungrott och tar lång tid att få till en förändring så har jag förhoppningar om att det ska bli bättre. Att Gunnar Blomquist tog sig tid att följa med på ett nattpass visar att det finns en god vilja.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida