Krisen i vården

Vart fjärde dödsfall kopplat till för få vårdplatser och personalbrist

Brist på vårdplatser, för lite personal eller extrem arbetsbelastning bidrog i genomsnitt till ett dödsfall i månaden under förra året, visar en genomgång av lex Maria-anmälningar som tidningen Sjukhusläkaren har gjort.

20 februari 2017

”Skåne: Kvinna med stopp i stomi hänvisas först till Lund från akutmottagningen i Malmö på grund av för hög arbetsbelastning. På grund av vårdplatsbrist på kava vårdas patienten därefter 16 timmar på akuten i Lund och under denna vårdtid tas inga vitala parametrar mer än vid ankomst. Väl på kava fattas beslut om operation men patienten är då så dålig att hon måste stabiliseras på iva först. Vid operation konstateras nekrotisk tarm. Patienten avlider morgonen därefter.”

Utdraget ovan är hämtat från ett av alla de lex Maria-anmälda dödsfall som gjordes av sjukvården under 2016. På sin webbplats skriver Sjukhusläkaren om ytterligare tolv liknande exempel.

Tidningens granskning visar att i 13 av 55 ärenden med dödsfall omnämns vårdplatsbrist, personalbrist eller hög arbetsbelastning som en av orsakerna bakom den dödliga utgången, det vill säga i vart fjärde ärende. (Ärenden om suicid och dödsfall som inträffat inom den kommunalt drivna vården har sorterats bort).

– Sjukhusläkaren har pekat på det här med dödsfallen och vårdplatsbristen under så många år och de sjukvårdsansvariga måste ta det här på allvar. Journalister ska inte behöva ägna veckor åt att ta fram den här faktan – den ska finnas samlad och redovisad i både Ivo:s och landstingens redovisning, säger Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna, i en kommentar till granskningen.

Peder Karlsson, enhetschef på Inspektionen för vård och omsorgs avdelning Mitt tycker dock att man gör det för enkelt för sig när man ensidigt pekar ut vissa isolerade orsaker till dödsfall.

– När vi tittar på våra lex Maria-ärenden ser vi också de här problemen, men det är viktigt att poängtera att det vanligtvis finns ytterligare bakomliggande orsaker som påverkar varje händelse, säger han till tidningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida