Vertyg mot våld

4 januari 2008

Boken Hot & våld i vård, omsorg och socialt arbete ger kunskap om varför våld uppstår och om vilket stöd den som blir utsatt behöver.
Psykologen Stefan Sandström berättar om olika copingmönster; det rationella som innebär att vi handlar korrekt och utan att styras av känslomässiga hänsyn, och det regressiva där tänkandet stängs av och vi agerar känslo­mässigt. I boken beskrivs också en modell för att lära av erfarenheten och därmed undvika våldsincidenter. Den ges ut på Gothia förlag.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida