Vrinnevisjukhuset anmält till Arbetsmiljöverket

Vrinnevisjukhuset anmält till Arbetsmiljöverket
Arbetsförhållandena för sjuksköterskorna på Vrinnevisjukhusets akutmottagning är oacceptabla, anser Vårdförbundet.

Stress, magbesvär och sömnproblem. Vårdmiljön är så dålig på Vrinnevisjukhusets akutmottagning i Norrköping att Vårdförbundet har larmat Arbetsmiljöverket.

Nu ska personalen ha semester. För att klara ut situationen har arbetsgivaren erbjudit sjuksköterskorna 1 000 kronor extra och kvalificerad övertid för varje obesatt pass som de kan rycka in på. Strax före sommaren handlade det om så mycket som 200 pass.

– Men arbetsgivaren har ingen plan för vad som ska ske vid extra högt tryck utan hänvisar till katastrofplanen. Det är oacceptabelt, säger Helena Eriksson som som är ledamot i Vårdförbundet Östergötlands styrelse och huvudskyddsombud.

Hon anser att risken för att personalen ska sjukskriva sig, tappa glädjen eller säga upp sig är överhängande med tanke på hur stor arbetsbelastningen är redan i dag. Därför har hon nyligen undertecknade en så kallad 6 § 6a-anmälan till Arbetsmiljöverket med begäran om åtgärder.

I början av 2010 slopade Landstinget i Östergötland akutpersonalens förmånliga arbetstidsmodell av besparingsskäl. Från att ha arbetat 27 timmar per vecka fick de gå upp till 36,20. Tidigare arbetade de tre pass följt av tre lediga.

– Det gjorde att det fanns luft i systemet. Arbetsgivaren hade ett antal pass som de kunde utnyttja för situationer som var extraordinära eller när det var ont om folk, exempelvis under semesterperioderna på sommaren, säger Helena Eriksson.

Under våren har patienttrycket ökat på akutmottagningen samtidigt som det inte finns tillräckligt med läkare för att hålla patientflödet igång.

– Våra medlemmar känner inte att de kan ge en trygg och säker vård. De hinner inte ta hand om patienterna på det sätt som de borde, vilket leder till etisk stress, säger Helena Eriksson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida