5 frågor. Hur påverkar arbetstiderna hälsa och säkerhet, Göran Kecklund?

Mer kunskap om hur arbetstiderna påverkar personalens hälsa och patienters säkerhet skulle skapa en effektivare verksamhet.

ÖVERSIKT. På uppdrag av Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting har Göran Kecklund, tillsammans med två kolleger från Stressforskningsinstitutet, skrivit en forskningsöversikt om sambandet mellan arbetstider, hälsa och säkerhet. Studierna visar att sjukvårdspersonal som arbetar treskift har mer sömnproblem och mer problem med hälsan än personal som bara arbetar natt. Förmodligen för att de som arbetar natt har valt det, tror forskarna.?

Det finns en hel del studier på sambandet mellan arbetstider i vården, personalens hälsa och risken för felbehandlingar. Men knappast några är svenska, vilket överraskade Göran Kecklund.?

Vad innebär det att det saknas svenska studier om sambandet mellan arbetstider och hälsa??

— Att det saknas kunskap om hur arbetstiderna påverkar personal och patienter i Sverige. Det är inte självklart att resultat från amerikanska och engelska studier kan överföras till våra förhållanden. Arbetstider, schemaläggning, personaltäthet och arbetsmetoder skiljer sig åt. ?

Vilka är de största riskerna med att arbeta skift eller natt??

— Enligt de utländska studierna är det sömnbrist och trötthet. Det kan tyckas att det inte är så allvarligt, men sömnbrist kan få stora negativa konsekvenser på livskvaliteten. Långvariga sömnstörningar kan också leda till allvarlig sjukdom: värk, depression, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar till exempel. Sömnsvårigheter kan vara en första varning för många sjukdomar och ska därför tas på allvar.?

Finns en koppling mellan trötthet och misstag??

— Forskare har studerat hur läkemedelshantering, diagnostisering och journalhantering påverkas, och det verkar som om risken för att göra misstag ökar vid trötthet. Även dessa studier är utländska, men man vet att trötthet leder till sämre minne, sämre koncentrationsförmåga, sämre förmåga att framföra budskap och sämre beslut. Det vore närmast märkligt om det inte fanns ett samband mellan den svenska sjukvårdens krävande arbetstider och felbehandlingar.?

Innebär nattarbete särskilda risker för kvinnor??

— Nya och trovärdiga studier pekar på en ökad risk för bröstcancer. Det finns också undersökningar som visar ökad risk för spontan abort, men där är resultaten inte lika säkra. Men kanske har vi underskattat risken — kvinnor som är gravida borde kanske inte arbeta natt.?

— Man vet också att sömnstörningar kan leda till autoimmuna störningar, och det finns en finsk studie som pekar på ett samband mellan nattarbete och reumatisk värk hos kvinnor.?

Hur hoppas du att rapporten ska användas??

— Som en handbok eller ett slags uppslagsverk. Förhoppningsvis kan den inspirera fackligt förtroendevalda, chefer och andra som ser arbetstider som något mer än en schemaläggningsfråga. Det går att arbeta med friskvård, arbetstagarens eget ansvar — eller den tabubelagda frågan om att sova på jobbet. En kort tupplur behöver inte ses som ett tecken på dålig arbetsmoral.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida