Ambulansen i Kalmar får sju nya tjänster

Ambulansverksamheten i Kalmar län har fått sju nya tjänster för att deras scheman ska fungera även med den nya arbetstidslagen.

När sex timmar jour per natt ska räknas som arbetstid räcker de befintliga 130 tjänsterna på ambulansen i Kalmar län inte till. Det fick arbetsgivaren klart för sig när parterna för ett och ett halvt år sedan började diskutera konsekvenserna av den nya arbetstidslagen .

? Vår konsekvensbeskrivning visade att när jouren skulle börja räknas som arbetstid så skulle vi inte klara av 48-timmarsscheman med den bemanning som fanns då, säger Per-Åke Larsson, ambulanssjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet vid ambulansen i Kalmar ? en av länets åtta stationer.

En verksamhetschef som lyssnar

Arbetsgivaren har informerat de anställda så bra att något utrymme för olika åsikter om hur den nya lagen ska tolkas inte har funnits. Det tror Per-Åke Larsson är en anledning till att det löst sig så bra på ambulansen. Men också för att de har en verksamhetschef som lyssnar på de anställda och för att de själva inte är rädda att säga vad de tycker.

Det har varit en bra arbetsprocess, konstaterar han. Personalen på varje station har tagit fram olika schemaförslag och sedan röstat fram vilket de vill ha.

? Vi är väldigt nöjda med våra nya scheman som bygger på 43 timmars tjänstgöring i veckan, inklusive jour. Det innebär att det finns utrymme för bland annat utbildningar och personalmöten, säger Per-Åke Larsson.

En spretig bild

Lika bra som för ambulansen har det inte löst sig på alla håll i Kalmar län. Under förra veckan träffades omkring 90 förtroendevalda för att diskutera hur den nya arbetstidslagen fungerar. Det gav en spretig bild, tycker Vårdförbundets lokala ordförande Ann-Sofie Tognér.

? På en del håll fungerar det bra, på andra fungerar det inte alls. Ambulansverksamheten har lyckats ovanligt bra med sina nya scheman, säger hon.

Ett exempel där det inte har fungerat lika bra är akutkliniken på länssjukhuset i Kalmar. Där äskade man sju nya tjänster som kompensation både för ökad belastning och för arbetstidsförändringarna.

? Vi fick en viss kompensation för överbelastningen, men ingen för arbetstiden, säger Martina Arvidsson, förtroendevald för Vårdförbundet på akutkliniken.

Kortare och fler turer

Det bekymrar henne eftersom sjuksköterskorna på akuten redan innan den nya lagen började gälla hade 50 procent kvällsturer. Från den första januari måste de göra turerna kortare och fler om schemat ska fungera. Det innebär att det blir svårt att få tre dagars sammanhållen ledighet.

? Nu får vi prova det här och sedan utvärdera det. Med så dåliga scheman finns en risk att det blir svårt att rekrytera personal och det är illa i det långa loppet, säger Martina Arvidsson.

I dag onsdag möts parterna i en ny förhandling om hur kliniken ska kompenseras för överbelastning och arbetstidsförändringar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida