Ambulanspersonalen i Halland mår bra av kortare arbetstider

Ambulanspersonalen i Halland mår bra av kortare arbetstider

Ambulanssjukvården i Region Halland har har delat upp arbetstiden i dag- och nattpass. Det har blivit bättre både för personalen och patienterna. Arkivbild: Colourbox

Ambulanssjukvården i Region Halland tog bort sina 24-timmars pass för två år sedan. Det har förbättrat både personalens hälsa och patienternas säkerhet.

11 november 2011

Det fanns de som var kritiska till förslaget om att ta bort dygnspassen och i stället dela upp arbetstiden i dagpass och nattpass. Långa arbetspass följt av lång ledighet har tilltalat många inom ambulanssjukvården.

– Men vi hade en arbetsgrupp som gick igenom vad forskningen säger om nattarbete. Den visar ökad risk för hjärtinfarkt, cancer, diabetes, stress och utbrändhet. Det det gjorde det lätt att besluta om förändrade arbetstider, berättar Susanne Svensson som är verksamhetschef för ambulanssjukvården i Region Halland.

Nu har två år gått och även majoriteten av dem som var kritiska till förändringen är positiva, enligt såväl verksamhetschefensom den fackligt förtroendevalda.

– Det finns förstås de som fortfarande anser att det var bättre att jobba dygn, men många kommer och säger att det inte är så dumt att kunna komma hem till familjen på kvällen, säger Susanne Svensson.

Farligt för patienterna

Förändringen genomfördes inte bara på grund av att dygnsarbetet innebär en risk för personalens hälsa. Bedömningen var att patienternas säkerhet hotades av att ambulanspersonal kunde ha arbetat sedan klockan sju på morgonen och sedan framföra ett fordon i hög hastighet på natten.

– Var det mycket att göra fanns en risk att man fick sitta i sin ambulans hela tiden. När vi jämförde hur villkoren såg ut för annan yrkestrafik såg vi att det där finns strikta kör- och vilotidsregler som inte fanns inom vår verksamhet.

Utvärderingen som gjordes efter ett år visade att det inte finns någon anledning att ändra på nyordningen. Susanne Svensson kan egentligen bara se en nackdel: Det kostar mer.

– De nya arbetstiderna innebär en större ekonomisk kostnad.  Men det har vi kompenserats för i budgeten. Politikerna satsade mer pengar på ambulansen och vi kunde anställa tolv personer till, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida