Är din semester hotad?

Är din semester hotad?
Hur vädret blir i sommar kan ingen svara säkert på. Arkivbild: Mostphotos

Specialregler. Arbetsgivarna tänjer allt mer på gränserna för sommar­semestern. I år tvingas fler hoppas på varmt väder i maj och en solig septembermånad.

3 april 2013

Fjolårets sommar pratar många om som den värsta på länge, både när det gäller väder och vårdkaos. På underbemannade sjukhus försökte ansvariga lösa personalbristen med hjälp av övertid, överbeläggningar och inställda semestrar. För de anställda, en påfrestande arbetssituation. För patienterna, mycket väntan och sämre vård. För de semestrande, regn och åter regn juni, juli och augusti.

Hur vädret blir i sommar kan ingen svara säkert på. Lika osäker verkar prognosen se ut för hur landets landsting, kommuner och privata vård­givare ska få fram tillräckligt med sommarvikarier för att inte äventyra patientsäkerheten och personalens hälsa.

Tanken med sommarsemester är att alla ska få möjlighet att vila upp sig för att sedan kunna återgå med ny energi till arbetet. Anställdas semesterönskemål och behov av ledighet ska väga tungt, semesterlagen är tydlig med detta. Men eftersom vården är speciell och inte går att stänga på sommaren har fack och arbetsgivare sedan länge avtalat om särskilda regler för vårdpersonalens semestrar.

Ett avtalat undantag som utnyttjas allt mer flitigt är möjligheten att utöka semesterperioden så att även maj och september ingår. Danderyd och Södersjukhuset i Stockholm samt Näl i Trollhättan är tre exempel på stora arbetsplatser som förlängt semesterperioden i år.

Landstinget Gävleborg lockar med 15 000 kronor extra i lön till anställda som inte tar mer än två veckor ledigt under juni, juli och augusti. Sjuksköterskor i Östersunds kommun får sex extra dagar ledigt om de helt låter bli att ta semester under de tre sommarmånaderna. Ett dåligt bud, tycker Vårdförbundet i Jämtland, eftersom det redan finns en avtalad rätt till extra semesterdagar om semestern förläggs i maj eller september.

I Skåne har förtroendevalda för Vårdförbundet varit oroliga för att arbetsgivaren är på väg att gå ännu längre. De reagerade på att två chefer inom svårbemannade verksamheter skrivit in i sina riktlinjer inför sommaren att det går bra att göra avsteg från fyra veckors sammanhängande semester, om det finns särskilda skäl och om andra lösningar eftersträvats. Efter påtryckningar från Vårdförbundet gick Region Skåne ut med ett förtydligande om att splittrade semesterveckor verkligen är ett undantag som bara ska utnyttjas om alla andra möjligheter prövats.

Arbetsgivarorganisationen SKL är också tydlig med att fyra veckors sammanhängande ledighet på sommaren alltid ska eftersträvas och att det ligger i allas intresse att vårdpersonal får chans att vila upp sig ordentligt på sommaren.

— Du ska faktiskt jobba ett år efter semestern och behöver vila och återhämtning, säger Jan Svensson, förhandlare på SKL.?

Vårdförbundets vice ord­förande Pia Arndorff uttrycker sig så här:

— Det gynnar ingen om våra medlemmar inte skulle få fyra veckors sammanhängande semester.

Sist men inte minst en liten tröst till alla som får sommarsemester i maj: Denna månad brukar det regna mindre än vad det gör i juni, juli och augusti, enligt statistik från SMHI.

Får du frågan om att skjuta på semestern…

  • tänk på att du enligt centrala avtal har rätt till extra semesterdagar om du tvingas ta hela eller delar av semestern i maj eller september.
  • kontakta din lokala avdelning. De vet om det utöver detta finns lokala överenskommelser.
  • kan du alltid försöka få till en individuell lösning om tid och pengar i diskussion med din arbetsgivare.

Mer information om semester­regler finns på: www.vardforbundet.se 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida