Arbetstider: Vårdförbundet invänder mot floppstämpel i Västra Götaland

Arbetstidprojektet är ingen flopp. Det säger Vårdförbundet efter att lokala avdelningen i Västra Götaland kritiserat regionen för att agera bromskloss.

– Meningsfulla samtal pågår i både Kalmar län och Region Skåne. Och ja, jag har hört kritiken om att Västra Götalandsregionen inte vill göra något, men vi hetsar inte upp oss över det i nuläget. I augusti ska vi träffa Sveriges kommuner och landsting och förhoppningsvis komma överens om vad avsikten med protokollsanteckningarna är.

Inget fiasko

Det är Cecilia Helldén, förbundsombudsman vid Vårdförbundet, som opponerar sig mot den bild av arbetstidsprojektet som målades upp av Vårdfokus i veckan.

Bakgrunden är kritik från Ola Sjöholm, vice ordförande för Vårdförbundet i Västra Götaland, som hävdar att regionen valt att delta i projektet för att agera bromskloss.

– Det finns forskning och kunskap om att rotations- och nattjänstgöring är ohälsosamt. Vad regionen borde göra nu är att hitta förbättringar. Men vad de gör är att utreda det vi redan vet sedan flera år, säger Ola Sjöholm.

Förstår inte kritiken

Annika Bogren, regionens förhandlare, förstår inte Ola Sjöholms kritik. Enligt henne har regionen arbetat med arbetstidsmodeller sedan lång tid tillbaka, men besluten ska tas ute i verksamheterna.

– Vi har kommit överens med Vårdförbundet lokalt om att bilda en partsgemensam arbetsgrupp där vi ska kartlägga och analysera lokala arbetstidsavtal utifrån flera perspektiv för att sedan ta ställning till hur vi ska arbeta vidare. Tanken har varit att träffas och dra i gång det hela efter sommaren, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida