ARBETSTIDER. Vårdförbundet kräver ändrad syn i AB

Bestämmelser om arbetstiderna måste anpassas efter vårdens förhållanden. Det kräver Vårdförbundet inför förhandlingarna om de allmänna bestämmelserna, AB.

25 februari 2010

I tider när det ena lokala arbetstidsavtalet efter det andra rivs upp vill Vårdförbundet hitta nya lösningar inom ramen för det centrala avtalet. Förbundet yrkar på en egen bestämmelse om arbetstiderna i ab, på samma sätt som läkare och lärare har det. ?

– När allt fler arbetar i rota­tionstjänstgöring fungerar inte det gamla arbetstids­avtalet, säger Cecilia Helldén, ombudsman på Vårdförbundet och expert på arbetstidsfrågor.?

Arbetstiderna var en av de frågor som skulle utredas inom ramen för 2008 års avtal. En arbetsgrupp tillsattes och arbetstidsforskaren Göran Kecklund fick utreda hur obekväma arbetstider påverkar hälsan. Att det inte är hälsosamt är inte nytt. Bland annat kan det utläsas av den mängd olika arbetstids­avtal som finns, enligt Cecilia Helldén.?

Vårdförbundet yrkar nu på en särskild bestämmelse i ab, där synen på arbetstidsmåttet, arbetet på obekväm arbetstid (särskilt nattarbete), formerna för jour och beredskap, färdtid, förskjuten arbetstid och flextid samt ersättningar för detta ses i ett sammanhang. ?

?Men med lokala kollektivavtal och individuella överenskommelser ska det fortsatt vara möjligt att komma överens om arbetstider och hur de ersätts eller kompenseras, understryker Vårdförbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida