Avtal 2011: Vårdförbundet prioriterar arbetstiderna

Medlemmarnas besked är tydligt: Nu måste problemet med ohälsosamma arbetstider lösas. I dag överlämnades kraven inför nästa års avtalsrörelse mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting.

17 december 2010

Varannan helg. Delade turer. Mer nattarbete och sönderslagna poängmodeller.  Missnöjet med de allt sämre arbetstiderna för Vårdförbundets medlemsgrupper är stort ute i landet.

Därför var åtgärder mot ohälsosamma arbetstider en av Vårdförbundets tre viktigaste frågor när man i dag klockan 14.00 träffade arbetsgivarorganisationen SKL för att tala om vad man vill ha med i förhandlingarna om ett nytt avtal. Förhandlingarna startar om drygt en månad.

Vårdförbundet vill få till en central reglering av arbetstiderna, framför allt för dem som jobbar natt. Det behövs en specialbestämmelse för dem som arbetar dygnets alla timmar och arbete på obekväm tid borde värdesättas högre, till exempel att en nattimme motsvarade 1,8 timmar. Då skulle det finnas tid till återhämtning, enligt förbundet.

– Medlemmarna uttrycker tydligt att arbetstidsfrågan har hög prioritet, säger Vårdförbundets chefsförhandlare Kerstin Sjöström som är hoppfull om att det ska gå att nå en lösning.

Specialistkompetens ska löna sig

Den andra viktiga frågan är att sjuksköterskor ska kunna specialistutbilda sig inom ramen för anställningen. Vårdförbundet anser också att det ska ge ett ordentligt avtryck på lönen efteråt.

Foto: Peter Karlsson
Kerstin Sjöström
Foto: Peter Karlsson/Sjukgymnastförbundet

Även på den här punkten tror Kerstin Sjöström på framgång. Företrädare på alliansregeringen har lovat att tillsätta en utredning för att ta fram ett konkret förslag på hur utbildningen kan finansieras.

Den tredje frågan är att Vårdförbundet vill utveckla den lokala lönebildningen hos varje arbetsgivare.

– En medarbetare som bidrar till ett gott resultat ska få ta del av det löneutrymme som genereras, säger Kerstin Sjöström.

Kerstin Sjöström tror att arbetsgivarsidan SKL kommer att ge samma bud som SKL och de andra förbunden för offentliganställda redan har kommit överens om, nämligen 1,5 procent för 2011.

SKL vill undvika central reglering

Agneta Jöhnk, chef vid avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL, är förtegen eftersom förhandlingarna ännu inte har startat. Men om arbetstidsfrågan säger hon att SKL:s generella hållning är att man bara vill ha centrala regleringar kring det som absolut behövs.

– Lokalt självstyre är jätteviktigt för våra politiker, säger hon.

När det gäller lönen och att specialistutbildade vill värderas högre konstaterar Agneta Jöhnk att lönespridningen är liten på svensk arbetsmarknad över huvud taget, särskilt i kommuner och landsting.

– Vi arbetar ständigt med att våra chefer måste våga jobba med lönespridningen. Tarifflönerna är borta sedan länge så det bygger väldigt mycket på den lokala lönebildningen och vad det enskilda landstinget är berett att betala.

SKL:s ordförande Anders Knape (M) sa nyligen till Vårdfokus.se att tuffa år väntar landstingen. Samtidigt kommer det att bli brist inom många yrkesgrupper.

Enligt Anders Knape skulle Vårdförbundets medlemmar gynnas av att det blir fler arbetsgivare.

– Den ökade konkurrensen om arbetskraften kommer att spilla över på arbetsvillkor och löner. Den här sektorn kan inte fortsätta att vara en låglönebransch, sa han.

Nytt för i år är att sjukgymnasterna i LSR ska förhandla tillsammans med Vårdförbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida