Bara sex nattsjuksköterskor kvar i Örebro

Örebro kommun planerar att minska antalet nattsjuksköterskor till sex mot dagens åtta. Det är för få för att klara vården, anser Vårdförbundet, som misstänker att politikerna inte förstår vad en sjuksköterska gör.

Politikerna i Örebro har fattat beslut om besparingar. Men var de ska göras överlåter man åt verksamheterna att avgöra. För mindre än två år sedan drog kommunen ner antalet nattsjuksköterskor från tio till åtta.  Nu vill man minska ner ytterligare.

Stort geografiskt område

– Det här förslaget sätter hemsjukvården ur spel och rimmar illa med riktlinjerna om en utbyggd hemsjukvård, säger Anne Johanson, Vårdförbundets vice ordförande i Örebro.

Inom en månad ska hon möta arbetsgivaren i samverkansmöte om förslaget. Både hon och sjuksköterskorna anser att en minskning av antalet nattsjuksköterskor från dagens åtta till sex äventyrar patientsäkerheten. Det geografiska området är stort, svårt sjuka och lidande patienter riskerar att få vänta på sin smärtlindring.

– Vi får allt fler äldre-äldre i kommunen. Sjuksköterskorna gör både palliativa och andra bedömningar som de inte gjorde förr. Och personalen behöver vägledning. Sex sjuksköterskor räcker inte för att klara den uppgiften. Det kommer att leda till att fler måste skickas till sjukhuset, säger Anne Johanson.

Sjuksköterskorna i kommunens nattpatruller ansvarar i dag för bortåt sex tusen medborgare med vårdbehov. Dels alla inskrivna i hemsjukvården, dels alla vårdboenden, även de privata, alla LSS-patienter och alla med personlig assistans.

Hjälper chefen med argument

Områdeschefen för nattpatrullerna vill ha sjuksköterskornas hjälp med argument till politikerna mot en nedskärning och har överlåtit den konsekvensbeskrivning som ska göras åt sjuksköterskorna.

– Jag tror inte att politikerna förstår vad en sjuksköterska eller distriktssköterska gör, vad vi har för uppdrag, säger Anne Johanson.

Kommunen räknar med att spara 2,5 miljoner kronor på att ta bort en nattpatrull där två sjuksköterskor ingår. Totalt har förvaltningen Social välfärd – där skola, socialförvaltning, överförmyndare och sjukvård ingår – fått ett sparbeting på 21,7 miljoner kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida