Bättre villkor vid obekväm arbetstid

Bättre villkor vid obekväm arbetstid
Sineva Ribeiro är Vårdförbundets ordförande. Foto: Ulf Huett

Ledare. Alla har rätt till ett hållbart arbetsliv. Därför vill vi se en central bestämmelse om villkor för arbete på obekväm arbetstid.

Vården måste bli en mer attraktiv arbetsgivare. Bättre villkor för arbete på obekväm arbetstid ökar möjligheterna att förena arbetsliv och privatliv. Det är en nyckelfaktor för att fler unga ska välja vården och för att alla inom våra yrken ska kunna ha ett hållbart yrkesliv, där man orkar arbeta ända fram till pensioneringen.

Vid den nationella mötesplatsen i maj gav drygt 120 förtroendevalda förbundsstyrelsen i uppdrag att fokusera vårt politiska arbete på arbetstidsfrågan.

Villkoren för arbete på obekväm arbetstid ser i dag olika ut för medlemmar i olika delar av landet. Vissa har bra lokala överenskommelser, men på flera platser saknas bra avtal och många medlemmar får dålig kompensation för nattarbete.

I en central bestämmelse vill vi att all tid för återhämtning och vila ska ingå i nattarbetstiden. Vi vill också att ob-ersättningen ska följa lönen procentuellt, på samma sätt som övertidsersättning.

Dessutom vill vi skapa en valfrihet för medlemmar att ta ut ersättning för obekväm arbetstid även i form av tid om man så önskar. Vi vet att många yngre yrkesverksamma väljer att gå ner i arbetstid för att få mer tid över för vänner och familj. Med en mer flexibel ob-ersättning kan fler fortsätta jobba heltid men ändå ha möjlighet att kombinera yrkesliv och privatliv på önskat sätt.

En fördel med en central bestämmelse är att den inte är lika enkel att säga upp. På så sätt skapas långsiktiga spelregler som ger en trygghet — både för chefen som ska planera arbetsorganisationen och för den yrkesverksamma.

Vi vill dock inte ta bort möjligheten att ha egna anpassningar och sluta lokala överenskommelser. De som i dag har hittat bra lokala lösningar ska kunna välja att ha dem kvar även om vi får en central bestämmelse.

Nu gäller det för alla att se värdet av det gemensamma och därmed avstå från lokala överenskommelser om arbetstid just nu. En central bestämmelse ger en möjlighet till den lokala organisationen att ägna mer tid åt arbetstidsfrågan på varje enskild arbetsplats – att skapa en hälsosam vårdmiljö och en organisation där alla gör rätt saker i rätt tid. För en säker vård och ett hållbart arbetsliv för alla.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida