Arbetstider

Brist på vila ger störst problem vid nattarbete

Brist på vila ger störst problem vid nattarbete
Att arbeta skift leder till sömnproblem och svårigheter i det sociala livet. Arkivbild: Mostphotos

Det är inte skiftarbetet i sig utan brist på vila och utryckning på kort varsel som skapar problem och gör nattarbetare utmattade, visar ny forskning.

14 oktober 2016

I en ny svensk studie har 2031 skiftarbetande personer svarat på en enkät om vilka problem nattarbetet innebär. Frågor som ställdes var till exempel: ”Är det svårt att kombinera arbetsschemat med familjeliv” och ”Känner du att ditt arbetsschema gör dig uttröttad?”

Svaren visade, något överraskande, att det inte är själva nattarbetet som är värst.

– Det som skapar problem är framför allt arbetsgivarens korta framförhållning och för lite vila, mindre än elva timmar, mellan arbetspassen. Att med kort varsel få veta att man ska arbeta natt har en negativ påverkan på det sociala livet, säger Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stressforskningsinstitutet och en av forskarna bakom studien.

Representativt urval

Personerna som har besvarat enkäten har olika slags skiftarbete, till exempel rotationstjänst och delade turer. 38 procent av dem som svarade är män, 62 procent är kvinnor. Omkring hälften har barn och knappt hälften är över 45 år. Drygt hälften anser att de har ett stressigt arbete.

Frågorna har ställts till ett representativt urval av yrkesgrupper som har någon form av nattarbete. Kvinnorna har oftast scheman som innebär delade turer eller för kort tid av vila mellan arbetspassen. Männen växlar oftare mellan natt- och morgonpass.

Vårdpersonal ingår bland de yrkesgrupper som har svarat, men är ännu så länge inte särredovisade i studien.

Flera tidigare studier har visat hur nattarbete, i olika former, påverkar hälsan och det är väl belagt att det skapar sömnproblem, utmattning och en ökad risk för arbetsolyckor. I den nyligen publicerade studien har forskarna undersökt vad det är i nattarbetet som påverkar det sociala livet, sömnen och hur uttröttad man är.

Skapar sömnsvårigheter

Tre faktorer skapar störst problem:

  • Att med kort varsel, under en månad, få veta sitt nattschema.
  • Mindre än 11 timmars vila mellan arbetspassen.
  • Delade turer.

Kort varsel har störst inverkan på det sociala livet och brist på vila skapar sömnsvårigheter och utmattning.

Forskarnas slutsats av sambandet mellan kort varsel och ”stora problem” är att brist på inflytande över arbetstiderna ökar risken för upplevd ohälsa.

– Brist på inflytande finns med i studien, men inte just i den här rapporten. Det står klart att brist på inflytande har en kraftig inverkan på upplevelsen av arbetstiden som ett stort problem, säger Torbjörn Åkerstedt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida