Sommarbemanning 2019

Dalarna överväger 12-timmarspass i sommar

Dalarna överväger 12-timmarspass i sommar
Pär Lennart Ågren, Region Dalarna, och Marion Vaeggemosse, Vårdförbundet.

I Region Dalarna finns en trappa med åtgärder för sommaren. En såld semestervecka ger till exempel 15 000 kronor. För att rädda sommaren ligger nu tvåskift med 12-timmarspass för sjuksköterskor i stöpsleven.

6 maj 2019
Dela artikeln

Vårdförbundet lokalt säger definitivt nej till tvåskift.

– Hur ska man orka håll fokus under tolv timmar? Under inskolningen blir det också jättejobbigt både för den sjuksköterska som skolar in och för den som blir inskolad, säger Marion Vaeggemosse, avdelningsordförande för Vårdförbundet i Region Dalarna.

Tillbaka till sommarkartan

I går, torsdag, deltog hon i ett samverkansmöte på medicinkliniken vid Falu lasarett, den enda klinik där det nu är aktuellt att införa systemet med tvåskift. Där framförde hon Vårdförbundets nej.

– Så där jobbade man ju förr men det gick inte ihop med arbetsmiljön och patientsäkerheten och vi vet ju att utbrändheten ökar. Många ganska nya sjuksköterskor vet kanske inte vad de ger sig in på, de ser bara att de får fler lediga dagar, och vi vill inte att de ska äventyra sin hälsa, säger hon.

Inte önskvärt

Pär Lennart Ågren är chef för Division medicin i Region Dalarna. Han understryker att åtgärden med tvåskift är ”plan D” och bara aktuell på kliniken om ingenting annat fungerar.

– Det är inte önskvärt. Vi vill få personal på frivillig basis men har också ett ansvar för en rimlig bemanning i vården för att den ska vara patientsäker.

Men är det patientsäkert med sjuksköterskor som jobbar så långa pass?

– Ja, jag bedömer inte att det är någon större fara. Egentligen är sommaren oförenlig med akutsjukvård. Vi förväntas upprätthålla vård på samma nivå som vanligt samtidigt som personalen har semester.

I första hand söker Region Dalarna sommarvikarier för att klara vården. I andra hand önskar man att personalen skjuter på semesterveckor utanför högsäsong till priset av 15 000 kronor per vecka. En veckas inhopp under föräldraledighet ger 5 000 kronor.

– Cheferna måste först ansöka hos divisionschefen om att få använda sig av möjligheten så vi vet att kraven är uppfyllda och att man gjort vad man kunnat, säger Pär Lennart Ågren.

Få det skriftligt

Det poängterar också Marion Vaeggemose, Vårdförbundets avdelningsordförande i Region Dalarna.

– Ja, det räcker inte med bedömningen av första linjens chefer. Vi säger numera till våra medlemmar att de måste se till att få beslutet skriftligt. Om man flyttar sin vecka eller går in och jobbar under föräldraledighet och det visar sig att kraven inte var uppfyllda, har det hänt att man inte fått ut rätt summa pengar. Då uppstår förtroendebrist arbetsgivare och arbetstagare emellan och personalen blir besviken.

Hon har också sett hur personal som sålt semesterveckor senare blivit sjukskrivna på grund av utmattning och förespråkar förstås att medlemmarna tar ut sin semester och är lediga.

Nödlösning

Med den nya borgerliga majoriteten i Region Dalarna finns numera möjligheten att ta in hyrsjuksköterskor när det kniper. Även det är en nödlösning, enligt Pär Lennart Ågren.

– Vi har ju inte haft något hyrsjuksköterskeberoende och tycker att det är bättre att vi betalar vår egen personal i stället, så länge de är intresserade.

Regionen betalar 1 100 för extrapass dag- och kvällstid och 1 400 kronor för nattpass, utöver ordinarie övertidsersättning, vid behov.

Men om alla andra lösningar fallerar kan tvåskift bli aktuellt. I alla fall på medicinkliniken på Falu lasarett där det varit svårt att få personal till sommaren.

– Men vi vill inte ta till det, varken det eller beordring gagnar vården. Det här ligger i stöpsleven och är inte färdigförhandlat, säger Pär Lennart Ågren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida