Dygnstjänstgöring?

Dygnstjänstgöring?
Arbetstider. Argumenten är starka, både för och emot att arbeta hela dygn. Arkivbild: Colourbox

Förbundsstyrelsen har tagit ställning mot dygnstjänstgöring i ambulanserna, anser att den är förlegad, innebär en risk för patientsäkerheten och är ohälsosam för personalen. Uttalandet har fått många att skriva webbkommentarer.?

2 maj 2012

Bara avundsjuka

Vi testade att jobba treskift på vår arbetsplats, det slutade med kaos och sjukskrivningar på grund av att man fick gå till jobbet 20-23 gånger i månaden. När ska man då återhämta sig?
Skärp er Vårdförbundet och lyssna på era medlemmar och framförallt ta reda på fakta innan ni säger något så urbota dumt igen!?
— Micke?
P.S: Personligen tror jag att detta i grund o botten handlar om avundssjuka. Alla kan ju inte gå till jobbet 6—8 gånger per månad med full lön.??

Inför paramedic

Jag har en vision för ambulanssjukvården. Den skulle gå ut på att införa paramedic-konceptet i Sverige. En egen myndighet som ansvarar för prehospital sjukvård. Egen personal med olika kompetenssteg där det högsta steget innebär narkos och intubationsbehörighet. Prio 3-4 skulle kunna läggas ut på entreprenad och 1-2 körningarna läggs på akutambulanserna.
På så sätt kan man dra in både akutläkar- och narkosbil. Samt fördela prehospitala sjukvårdsresurser rättvist över hela landet. Och slutligen arbeta dygn och hålla fokus på en sjukvårdsberedskap åt befolkningen.?
    Tror jag ska skriva en motion till riksdagen…?
— Jeppe?

Bra Vårdförbundet!

Dygnstjänst är absolut livsfarligt i många ambulansområden med vissa undantag. Bra Vårdförbundet! Men det största problemet är jourtiden. Jour införs på bred front i rent besparingssyfte. Det borde vara glasklart reglerat i avtalet att jour inte får införas av besparingsskäl. Denna fråga måste prioriteras!!?
    Vi arbetar ca 45 timmar/vecka inklusive jour i landstingsägd verksamhet. De pass vi arbetar har näst intill 90—100 procent belastning, ingen rast och det är inte ovanligt att vi inte får äta på 8—10 timmar.?
    Vilken annan yrkesgrupp hade accepterat detta??
— Amb ssk 2??

Dubbelt så många dagar

I stället för att försöka få bort dygnen så driv frågan att vi ska jobba enbart heltid, utan jour. I dag har vi i Skåne en arbetsplatstid på 45,25 timmar i veckan. Det accepteras på grund av att vi jobbar dygn och därmed får längre ledigheter. Om dygnen delas så får vi fortfarande jobba 45,25 timmar per vecka men vi behöver gå till jobbet dubbelt så många gånger i månaden! Nej, börja med att låta oss jobba ”enbart” 38,25 timmar i veckan. Sedan kan vi diskutera att dela dygnen.
— Skånessk??

Dygn slet ut oss

Jaha… Sitter man ute i landsbygden och har ett eller två uppdrag på ett dygn — ok, då kan jag förstå att man vill jobba dygn och därmed få ledigheter till annat jobb eller sysslor mellan passen. Jobbar man närmare en större stad och har arbetstid som är aktiv över 20 timmar om dygnet sliter man sönder sig totalt. Jag har egen erfarenhet med lång sjukskrivning som följd.
    Här är dygn numera passé för personalen knäcktes totalt. Tvåskift som alternativ och ett bra schema gör att vi numera mår bra och patienterna får en vård av högre kvalitet alla dygnets timmar, vilket är det viktiga!
    Så Vårdförbundet har helt rätt i sina tankar, stå på er!?
— Dygn?!??

Vi kan göra mer

Hela dygn eller inte, det passar olika i olika delar av landet på olika stationer, låt det få vara så.?Hjälp i stället till att utveckla verktyg för bedömning, överrapportering och uppföljning på de patienter som behandlas på plats, lämnas hemma eller åker in med annan transport efter råd av ambulanssjuksköterska.
    I Jämtland jobbar vi väldigt bra med bedömningar på plats och lämnar hemma, hänvisar till annan transport eller vårdnivå, men vi saknar verktyg för en säker överrapportering, och uppföljning.
    Vi gör våra bedömningar på egen hand med vårt eget ansvar och det fungerar bra.?
— Niclas

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida