EU-parlamentet sa nej till sämre arbetstidsregler

Med klar majoritet, drygt 400 av de 785 ledamöterna, sa EU-parlamentet i dag nej till ministerrådets förslag till försämringar av arbetstidsdirektivet.

TCO:s ordförande Sture Nordh, som arbetat aktivt för att parlamentet skulle säga nej till ministerrådets förslag, är mycket nöjd:

– Hut går hem! Talar man allvar med människor, även parlamentarikerna i EU-parlamentet, om vad förslagen från kommisionen och ministerrådet skulle leda till, så når man resultat. Det känns jättebra!

Nu måste ministerrådet och parlamentet förhandla och enas om vad som ska gälla.

Förslaget från kommissionen och ministerrådet – som parlamentet alltså sa nej till – innebar bland annat följande:

78 timmars veckoarbetstid

• Försämring av reglerna för jourtid och kompensationsledighet. Tidigare har EG-domstolen slagit fast att också jour ska betraktas som arbetad tid – det motsätter sig ministerrådet.

• Möjlighet för arbetsgivaren att förlänga arbetstiden till 78 timmar i veckan. Reglerna i dag tillåter 48 timmars arbetsvecka. Några länder har en så kallad opt-out; för dem gäller andra regler. I till exempel Storbritannien tillåter reglerna 60 timmar i veckan.

• Ensidig rätt för arbetsgivaren att tillämpa årsarbetstid. Det skulle i extremfallet kunna innebära att en anställd tvingas arbeta 78 timmar i veckan i fem månader i sträck och sedan vara ledig resten av året.

Facket mobiliserar

– Det är viktigt att veckoarbetstiden ges en rimlig begränsning, att skyddet för arbetstagarnas hälsa och säkerhet förstärks, och att vi inte får arbetstider som är omöjliga att kombinera med familjeliv, säger Sture Nordh.

Inför omröstningen har fackliga organisationer och kvinnolobbyn mobiliserat. Igår onsdag genomfördes en stor demonstration i Strasbourg, där EU-parlamentet sammanträder.

Sture Nordh påpekar att EU för första gången var på väg att försämra villkoren för arbetstagare i Europa.

– Hittills har man, om än med små steg, hela tiden förbättrat villkoren. Därför var det så principiellt viktigt att parlamentet sa nej till den här försämringen.

Kampanjen fortsätter

Enligt Sture Nordh kommer kampanjen att fortsätta inför de förhandlingar som alltså ska äga rum mellan kommissionen/ministerrådet och EU-parlamentet.

– Jag tror inte att det kommer att hända så mycket under våren, inte minst med tanke på att det är val till parlamentet i vår och en ny kommission ska utses. Men det vore väl bra om det nya arbetstidsdirektivet kunde antas på ett möte i Stockholm under det svenska ordförandeskapet nästa höst!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida