Extrajobb räddar deltidslönen

Extrajobb räddar deltidslönen
Extraknäck. Det krävs inhopp i kommunsjukvården för att få ekonomin att gå ihop, säger Kicki Wallingstam. Foto: Hans Runesson

För att få ihop vettiga scheman över dygnets alla timmar väljer många chefer att anställa fler — men på deltid. Personalens privatekonomi får stå tillbaka.

Slottsfjärden ligger spegelblank. Ett stilla dis vilar över Kalmar. Men även under fridfulla dagar pågår dramatik i människors liv. Det vet sjuksköterskorna på sjukvårdsrådgivningen 1177 som engagerat tar emot samtal om allt från bröstsmärtor till febertoppar och klåda i underlivet.?

Störst är trycket på 1177 under helgerna. Då är det fyrsiffriga numret — förutom 112 — det enda sättet för invånarna i Kalmar län att nå sjukvården. För att klara kraven på tillgänglighet behövs mycket personal på helgerna. Det är anledningen till att verksamhetschefen Inger Johansson valt att anställa sina medarbetare på som mest 75 procent. Annars får hon inte ihop schemat.??

Några av de 27 kvinnliga sjuksköterskorna har ett långt arbetsliv bakom sig och har valt ännu lägre tjänstgöringsgrad. Men de flesta vill egentligen jobba heltid.?

— För att få ekonomin att gå ihop, säger Kicki Wallingstam.?

Hon frågar sig, liksom många av hennes arbetskamrater, om en mansdominerad arbetsplats skulle ha organiserats på samma sätt. För att dryga ut inkomsterna kombinerar Kicki Wallingstam och flera av kollegerna sina 75-procentiga tjänster med inhopp inom kommunsjuk­vården. ??

Chefen Inger Johansson är medveten om att deltiderna är ett ekonomiskt problem för personalen, både i nuläget och i framtiden med tanke på pensionen. Men hon ser det inte som en kvinnofälla.?

— Kvinnor är inga marionetter, alla har ett val. Och jag måste anställa för att matcha verksamheten.?

Sjukvårdsrådgivningen i Kalmar har deltiderna gemensamt med många andra arbetsplatser i landet som kräver bemanning kvällar, nätter och helger. Här är de vanligaste argumenten mot heltid:

  • Var och en skulle få arbeta mer på helger och obekväma arbetstider.
  • Medarbetarna vill inte jobba mer helg. Risk att personalen flyr.
  • Arbetet är för tufft för att orka på heltid.
  • Med fler deltider är det lättare att få inhoppare vid sjukdom.
  • Landstingets ekonomi.??

På kvinnokliniken i Västerås känner sig verksamhetschefen Lena Albin klämd mellan kraven på att hålla budgeten och att bemanna dygnet runt.?

— Budgeten räcker inte för att anställa på heltid. För att täcka helger och nätter måste man ha ett visst antal huvuden, säger hon.?

Just nu står tio deltidsanställda barnmorskor på hennes avdelning i kö för att få jobba mer om det dyker upp luckor i bemanningen.??

I landstinget Blekinge har frågan väckt rabalder på två kirurgavdelningar i Karlskrona. Där har flera unga sjuksköterskor, som länge velat få heltidstjänster, reagerat kraftigt på landstingets nya strategi: Nyanställda får tjänster på 80 procent. Resterande behov av personal tas från en ny bemanningsenhet, där alla arbetar heltid.?

Medicin-geriatriska kliniken på Skellefteå sjukhus är ett annat exempel på en arbetsplats där ledningen inte tycker sig ha råd att anställa på heltid. Verksamhetschefen Ingela Lundmark tror inte heller att hennes medarbetare skulle orka med sitt jobb om alla fick heltidstjänster, eftersom det skulle innebära färre som delade på tröttande kvälls- och helgpass.?

— När man pratar om rätten till heltid till alla nämner man inte hur mycket helg man skulle behöva jobba, säger hon.?Deltidsanställningarna har blivit ett sätt för arbetsgivarna att använda personalen på ett så billigt och effektivt sätt som möjligt. Detta trots att majoriteten av landstingen/regionerna och kommunerna har rätten till heltid för alla som policy eller politiskt mål.??

Enligt verksamhetschefen på 1177 i Kalmar skulle det vara möjligt ett lägga ett ännu mer verksamhetsanpassat schema som noga följde samtalsmängdens toppar och dalar under en vecka. Men så går det inte att jobba, resonerar hon. ?

I stället tycker Inger Johansson att hon försöker balansera landstingsledningens fokus på tillgänglighet med de anställdas behov av ett liv också utanför arbetet.?

— Jag brukar skoja och säga att alla vill ha en heltidslön men ingen vill jobba heltid. Man ska hinna hämta andan och ha ork till annat också för att leva ett värdefullt liv.

  • Avtalet om deltidsanställningar:
    ”Vid behov av arbetskraft ska det, innan nyanställning sker, prövas om arbetstagare som är anställda på arbetsstället och som anmält intresse ska erbjudas höjd sysselsättningsgrad.” AB §5

Röster om deltid:

”Vi kan inte ha offentliga arbetsgivare som organiserar sin verksamhet kring deltidsanställningar i ett samhälle som kräver att var och en ska kunna stå för sin egen försörjning.”
Cecilia Helldén, ombudsman på Vårdförbundet med ansvar för arbetstidsfrågor

”Landstinget har som policy att man ska jobba för heltider, men det tycker jag inte att man gör. Verksamheten är inte anpassad efter att man ska kunna jobba heltid.”
Erica Brännström, sjuksköterska på Blekingesjukhuset i Karlskrona

”Jag tycker att man ska ha som ambition att kunna ge heltider i vården. Vi arbetar för att hitta lösningar.”
Eva Dannert, tillförordnad personalchef på Västmanlands sjukhus

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida