Facken förhandlar tillsammans om privat avtal

Parterna har utväxlat sina avtalskrav. Det är så långt förhandlingarna om ett nytt avtal med de privata vårdgivarna har kommit.

Alla fyra fackförbund som har avtal med Vårdföretagarna för anställda på privata vårdinrättningar har nu sagt upp sina avtal. Förhandlingarna har inletts med att parterna har berättat för varandra vad de önskar få in i ett nytt avtal.

– Nu ska vi gå igenom motpartens förslag ordentligt innan vi träffas nästa gång, vilket blir den 19 maj, berättar Oskar Persson, ombudsman för det privata området på Vårdförbundet.

Under resans gång kommer också förtroendevalda på olika privata arbetsplatser att kontaktas.

Inleder tillsammans

De inblandade fackförbunden – Vårdförbundet, Kommunal, SKTF och Legitimerade sjukgymnasters riksförbund (LSR) med flera Saco-förbund – förhandlar inledningsvis tillsammans.

Det finns många delar i avtalet där de olika fackförbunden har gemensamma intressen och där det är fördelaktigt att förhandla tillsammans. Det gäller till exempel frågor som arbetstider, OB-ersättningar och kompetensutveckling.

– Men när vi kommer till de förbundsspecifika frågorna kommer vi att förhandla var och en för sig, säger Oskar Persson.

Klara till halvårsskiftet?

Målet är att förhandlingarna ska vara klara till halvårsskiftet, eftersom Kommunals avtal går ut då.

Förhandlingarna om avtalen för privata ambulansföretag och läkarmottagningar inleds senare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida