Flexavtalet uppsagt i Region Skåne

Flexavtalet uppsagt i Region Skåne
"Att skriva på arbetsgivarnas förslag hade varit att missköta sitt uppdrag", säger Mats Runsten till Vårdfokus. Foto: Anders Olsson

Region Skåne har sagt upp flextidsavtalet för Vårdförbundets medlemmar i regionen. Detta sedan förbundet vägrat att gå med på en omskrivning av det nuvarande avtalet, som enligt förbundet skulle försämra villkoren för dem som flexar.

Uppsägningstiden är tre månader. Om inget nytt avtal hinner upprättas innan dess är det från och med den 25 januari nästa år slut på allt flexande för Vårdförbundets medlemmar. Flexsystemet har funnits i många år och är generellt sett uppskattat bland medarbetarna.

Reta några

– Det kommer säkert reta en del att vi inte skrev på arbetsgivarens förslag, men hade vi gjort det hade vi misskött vårt uppdrag, säger Mats Runsten, tillförordnad ordförande i Vårdförbundets lokalavdelning i Skåne.

Bakgrunden till att arbetsgivaren velat skriva om flextidsavtalet är att ett nytt datoriserat bemanningssystem köpts in av regionen. Det nya dataprogrammet klarar inte att hantera flexsystemet så som det är utformat enligt dagens avtal.

Om en medarbetare överskrider antalet sparade timmar som maximalt är tillåtet i ”flexbanken” måste, enligt det nuvarande avtalet, en förhandling ske innan de överskjutande timmarna plockas bort ur systemet. Det sker mycket sällan, eftersom övertidsuttaget oftast uppstått på grund av den arbetssituation som råder och inte kan läggas den enskilde medarbetaren till last.

Ingen kompensation

Någon ekonomisk kompensation utgår aldrig, varför det är viktigt för den enskilde att få behålla timmarna.

I det nya systemet plockas timmarna automatiskt bort. Arbetsgivaren har därför föreslagit att förhandlingen ska ske i efterhand. Det är detta Vårdförbundet har sagt nej till.

– I en förhandling är det alltid lättare att se till så att medarbetaren får behålla sina timmar än att i efterhand försöka föra tillbaka dem i systemet. Hur det nu ska gå till, säger Mats Runsten.

Svårt att övervaka

– Dessutom förstår vi inte hur systemet ska kunna övervakas. Risken är att många medlemmar förlorar intjänade timmar utan att vare sig vi eller de märker något.

Vårdfokus har utan resultat sökt representanter för arbetsgivarsidan för en kommentar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida