Förhandlingar om dygnsvila bröt samman

Vårdförbundet har sagt nej till arbetsgivarens begäran om generella avvikelser från bestämmelserna om dygnsvila i den nya arbetstidslagen.

5 januari 2007

Den nya lagen som började gälla efter nyår ger varje arbetstagare rätt till elva timmars vila under ett dygn. För Vårdförbundets medlemmar betyder dygnsvilan att det blir svårare att låta ett morgonpass följa på ett kvällspass och att tjänstgöring under beredskap måste kompenseras direkt efter arbetspasset.

Arbetsgivarparten, Sveriges kommuner och landsting, kallade till förhandlingar om en generell avvikelse från
11-timmarsregeln. Men Vårdförbundet har sagt nej.

– Det här är en rättighetsregel som är till för att garantera att arbetstagare får den vila de behöver för sin hälsa och säkerhet. Därför säger vi nej till en generell avvikelse från den, säger Cecilia Helldén, ombudsman på Vårdförbundet.

Det finns möjlighet att avtala bort bestämmelserna om dygnsvila som gäller i lagen, men någon alternativ lösning som skulle kunna fungera för samtliga arbetsplatser i landet var inte aktuell att diskutera för Vårdförbundet.

Arbetstidslagen kommer att innebära stora förändringar i vården. Cecilia Helldén hade Vårdförbundet kunnat tänka sig att acceptera lokala avvikelser från regeln om dygnsvila. Men det gick inte arbetsgivaren med på.

– Vi hade också kunnat gå med på avvikelser om vi hade fått en bra uppgörelse med en ekonomisk kompensation.

Jan Svensson, förhandlare på Sveriges kommuner och landsting, konstaterar att någon överenskommelse inte var möjlig att nå och säger att efter den 1 januari återstår inget annat än att börja tillämpa arbetstidslagen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida