Fortsatta problem för nattarbetarna i Kronoberg

I Kronoberg fortsätter svårigheterna med att komma överens med landstinget om villkoren för dem som arbetar natt. Arbetsgivaren håller fast vid ett för lågt index och för många veckoarbetstimmar, anser Vårdförbundet.

9 januari 2008

Arbetsgivaren införde den 1 januari 2008 ett index på 1,2 vilket Vårdförbundet i Kronoberg anser är för lågt. Sedan hösten 2006 har de förtroendevalda försökt att få landstinget att höja nattindexet.

Carina Hermansson, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Kronoberg, tycker att de nu har både arbetsgivare och medlemmar emot sig.

– Vi har svårigheter att komma någonvart när det gäller arbetstider överhuvudtaget. Arbetsgivaren vill ha årsarbetstidsmodeller och det vill medlemmarna också, men vi tycker att de villkor som erbjuds är för dåliga. Det som ser ut som inflytande över arbetstider handlar mer om att personalen, istället för arbetsgivaren, måste lösa bemanningsfrågan, säger hon.

För dåliga villkor för nattarbete

Men det mest akuta gäller villkoren för dem som arbetar natt. Förutom kravet på ett högre nattindex vill Vårdförbundet ha ett lägre veckoarbetstidsmått både för renodlade nattjänster och för rotationstjänster. Nu arbetar den som har en nattjänst 35 timmar och den som har en rotationstjänst 38,25 timmar per vecka.

Arbetsgivaren säger blankt nej till de fackliga kraven.

– Vi vill få in ett hälsoperspektiv och dessutom få rätt kompetens på rätt tidpunkt. Arbetsgivaren vill framför allt spara pengar och få budgeten att gå ihop, säger Carina Hermansson.

Med de villkor som råder har landstinget fått svårt att klara bemanningen på natten och har börjat annonsera ut renodlade nattjänster i stället för rotationstjänster. Carina Hermansson är kritisk till det också.

– En ren nattjänst omöjliggör heltidstjänstgöring och är dessutom inte bra för hälsan, det vet man. Rotationstjänster är att föredra – men då måste förutsättningarna vara rimliga.

Förhandlingsläget i Kronoberg verkar låst och nu arbetar Vårdförbundets förtroendevalda med att samla in underlag om arbetstidsvillkoren för medlemmar på olika håll i landstinget.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida