Helsingborgs lasarett tar bort flextid

Helsingborgs lasarett tar bort flextid
Från och med torsdag är det fasta klockslag som gäller för de anställda på Helsingborgs lasarett.

Helsingborgs lasarett har som enda sjukhus i Region Skåne beslutat att helt slopa flextiden. Från och med torsdag är det fasta klockslag som gäller för alla anställda. Det förvånar både fackförbunden och regionen.

28 februari 2012

Enligt Helsingborgs dagblad säger sjukhuschefen Lisbeth Cederwald att sjukhuset har ett effektiviseringskrav på sig, varje medarbetare ska göra mer och därför behövs ett verksamhetsanpassat schema. Hon menar att det inte är förenligt med flexavtal och därför fattades beslutet att ta bort det från sjukhuset.

Att detta sker nu beror på att Region Skåne nyligen omförhandlat flexavtalen med de olika fackförbunden. Vårdfokus har tidigare berättat att regionen köpt in ett nytt datoriserat bemanningssystem som inte klarar att hantera flexsystemet så som det varit utformat enligt tidigare avtal.

I det nya systemet tas all flexsaldo över 25 timmar (på pluskontot) automatiskt bort vid de avstämningar som görs tre gånger per år. Tidigare var arbetsgivaren tvungen att förhandla om vad som skulle hända med överskottstimmarna.

Alla fackförbund utom Vårdförbundet skrev under avtalet. Vårdförbundet anser att det skulle innebära att medlemmarna jobbar gratis de timmar som skrivs bort.

Enligt Helsingborgs dagblad är flera fackförbund kritiska till sjukhusets beslut att helt slopa flextiden. Även Region Skåne är förvånad över beslutet. De nya avtalen förhandlades fram för att minska antalet olika avtal, men utgångspunkten var att de arbetsplatser som hade flex skulle behålla det.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida