Individuella scheman avskaffas på Varbergs sjukhus

På Varbergs sjukhus vill sjukhusledningen ta bort möjligheten för personalen att lägga individuella scheman. (Uppdaterad 13.46)

På förmiddagen presenterade sjukhusledningen vid sjukhuset i Varberg ett åtgärdsprogram för att minska ett underskott på 58 miljoner kronor med 37 miljoner.

Vårdförbundets avdelning i Halland är kritiskt till åtgärderna och menar att det i stället borde tillföras pengar till sjukvården, exempelvis genom höjda skatter.

Förslaget innebär bland annat att fasta scheman införs och att den individuella schemaläggning som finns på många enheter avskaffas. Anledningen sägs vara att den individuella schemaläggningen tar mycket tid i anspråk och därmed kostar pengar.

”Utnyttjar inte tekniken”

? Om de hade använt det tekniska systemet för schemaläggning på rätt sätt är jag inte så säker att det hade behövt ta så lång tid. Men arbetsgivaren litar inte på systemet utan har personer som mer eller mindre på heltid arbetar med att kontrollera, flytta och ändra i scheman, säger Gunnel Persson, ordförande i Vårdförbundet Halland.

Christer Samuelsson, ordförande i sjukhusstyrelsen säger sig vara väl medveten om att personalen knappast kommer att jubla över att deras frihet begränsas men menar att det är det pris de får betala för att slippa bli varslade.

Det argumentet biter inte på Gunnel Persson.

? Att det inte behövs några varsel säger de i dag, den 15 januari, men vad säger de den 15 september? säger hon retoriskt.

Svårare få julisemester

Sjukhusledningen vill även införa tre semesterperioder i stället för två för att på så sätt minska behovet av vikarier. I dag är personalen mer eller mindre garanterade att åtminstone få någon del av sin semester i juli om de så önskar. Så kommer det alltså inte att bli i fortsättningen

Dessutom föreslås att bemanningsnormen på vårdavdelningarna minskas, vilket i realiteten innebär att färre anställda ska göra mer.

På måndag den 19 januari ska åtgärdsprogrammet diskuteras med de fackliga organisationerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida