Långa skift ökar risken för utbrändhet bland sjuksköterskor

Långa skift ökar risken för utbrändhet bland sjuksköterskor
Långa arbetspass för med sig flera negativa konsekvenser för sjuksköterskor som också riskerar att gå ut över patientsäkerheten, enligt studien. Arkivbild: Mostphotos

I flera länder i Europa har det blivit vanligt att sjuksköterskor arbetar tolv timmar eller mer i sträck.

11 september 2015

I Polen arbetar de allra flesta sjuksköterskor på schemalagda 12-timmarsskift. Även på Irland och i England är det vanligt.

I Sverige är det ovanligt, men i praktiken arbetar många ändå långa arbetspass – särskilt sommartid då dubbelpass och övertid blivit vardag på grund av sjuksköterskebristen.

Betydande risker

För arbetsgivaren är långa pass praktiskt. Att bara ha två skift per dygn i stället för tre innebär färre överlämningar och ses som mer effektivt. Många sjuksköterskor tycker också om långa pass eftersom det ger fler lediga dagar.

Men en stor studie bland europeiska sjuksköterskor, som nu publiceras i British Medical Journal, visar på betydande risker både för den enskilda sjuksköterskan och för patientsäkerheten.

Emotionellt utmattade

Av alla sjuksköterskor var det mer än en fjärdedel som kände sig emotionellt utmattade efter ett arbetspass, men andelen var högre bland dem som arbetade långa pass.

Långa arbetspass kunde i studien också kopplas till ökat missnöje med jobbet, fler som övervägde att sluta och andra negativa konsekvenser som sammantaget ökar risken för utbrändhet bland dem som arbetar långa skift.

Undersökningen gjordes 2010 som en del av det större forskningsprojektet RN4cast om sjuksköterskors arbetsmiljö. Sjuksköterskor från tolv europeiska länder ingår i forskningsprojektet, däribland drygt 10 000 svenska sjuksköterskor.

Övertid påverkar omvårdnaden

Det var dock inga av de svenska sjuksköterskorna som regelbundet hade så långa pass som tolv timmar eller mer. Däremot hade en fjärdedel av de svenska sjuksköterskorna arbetat övertid vid sitt senaste pass. Något som också kunde kopplas till ökat missnöje med jobbet och att sjuksköterskorna ansåg att de gjorde ett sämre jobb.

Forskarna bakom studien skriver att arbetsgivarna bör vara medvetna om att långa skift inte bara ökar risken för att sjuksköterskor mår psykiskt sämre och blir utbrända – det ökar också risken för misstag i arbetet, sämre omvårdnad av patienterna och leder till högre personalomsättning.

Studien Association of 12 h shifts and nurses’ job satisfaction, burnout and intention to leave: findings from a cross-sectional study of 12 European countries har publicerats i British Medical Journal, se länk till höger.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida