Arbetstider

Här kortas arbetstiden – förutom på sommaren

Här kortas arbetstiden – förutom på sommaren
Vårdförbundets ordförande i Halland, Camilla Tellström, är nöjd med överenskommelsen om en ny arbetstidsmodell.

Region Halland och Vårdförbundet har kommit överens om en ny arbetstidsmodell. Sjuksköterskorna på akutmottagningarna i Halmstad och Varberg får en ordentligt sänkt arbetstid, mot att de arbetar mer under sommaren.

28 juni 2018

Ett 60-tal sjuksköterskor på akutmottagningarna i Halmstad och Varberg kommer att få kortare arbetstid. Region Halland och Vårdförbundet har diskuterat fram en modell som innebär att både sjuksköterskor som arbetar dag och kväll och de med rotationstjänst får en veckoarbetstid på 32 timmar mellan september och maj. Men under sommaren ökar arbetstiden till 40 respektive 36 timmar i veckan.

Utslaget på ett år blir arbetstiden för sjuksköterskorna på akuten 33 timmar i veckan. Vårdförbundets ordförande i Halland, Camilla Tellström, tycker att det är en bra lösning man har kommit fram till.

– Vi har krävt mer tid för återhämtning i många år och nu har regionen insett att något måste göras för att stoppa personalflykten, säger hon.

Avskräckande arbetstider

Att arbetsvillkoren, på framför allt akuten, iva och operation, måste förbättras har varit uppenbart ett tag. Veckoarbetstiden för sjuksköterskor på akuten som arbetar dag och kväll har varit 38,25 timmar och för dem med rotationstjänst 34 timmar. Med sådana villkor har det varit svårt att rekrytera och behålla personal.

– Underbemanningen har inneburit att de som varit kvar har beordrats att arbeta övertid, vilket har lett till att ännu fler blivit utarbetade. Till sist blev det en nedåtgående spiral där allt fler sjuksköterskor slutade, säger Camilla Tellström.

Både Vårdförbundet och chefer i verksamheterna har ställt krav på att något måste göras för att bryta den spiralen. Man har sneglat på iva i Halmstad där sjuksköterskor som arbetar enbart natt sedan en tid har en veckoarbetstid på, som lägst, 30 timmar.

Kort uppsägningstid

Den överenskommelse som nu gäller mellan Vårdförbundet och Region Halland är ett projekt som ska pågå under två år. Under den tiden kan den sägas upp med en månads uppsägningstid. Bra, tycker Camilla Tellström, som kommer att bevaka vad medlemmarna anser om den längre arbetstiden under sommarmånaderna.

– Det är förstås inte kul att behöva arbeta så länge under sommaren och vi kommer att noggrant följa hur det går. Vi vill veta att alla medlemmar är nöjda med den här arbetstidslösningen. Därför är det bra att den kan sägas upp med en månads varsel.

Ett steg på vägen

Vårdförbundet i Halland har nyligen lämnat sina yrkanden i årets löneöversyn till samtliga arbetsgivare. Förbundet vill ha en rejäl löneökning och en större lönespridning för alla medlemsgrupper. Men de vill också ha en veckoarbetstid på 30 timmar för dem som arbetar enbart natt, 32 timmar för dem med rotationstjänster och 35 timmar för medlemmar som arbetar dag och kväll.

– När jag ser vad vi har uppnått i överenskommelsen som nu börjar gälla tycker jag att vi är en bra bit på väg mot det målet. Nu jobbar vi vidare för att uppnå 30 timmars arbetstid för alla som arbetar natt – under hela året och på alla arbetsplatser, säger Camilla Tellström.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida