Mälarsjukhusets centraloperation återinför 37-timmarsvecka

Arbetsgivaren backar och återgår på försök till en veckoarbetstid på 37 timmar för personal som arbetar lätthelger på Mälarsjukhusets centraloperation i Eskilstuna.

– Det har varit en lång process men nu är alla väldigt glada, säger Kerstin Fors, narkossjuksköterska och Vårdförbundets förtroendevalda.

Alla arbetade helger

Förr hade de på Mälarsjukhusets centraloperation som arbetade kvällar och helger på rullande schema 37 timmars arbetsvecka, medan de som nästan uteslutande arbetade kontorstid hade 40 timmar. Sen infördes ett flexibelt schema där all personal hjälptes åt att arbeta kvällar och helger, medan de med arbetstidsförkortning täckte de så kallade lätthelgerna.

Det innebär alla helgdagar som infaller under veckodagar: jul och nyår, trettonhelgen, påsk, Kristi himmelfärd, pingst, första maj, nationaldagen, midsommar och allhelgonahelgen.

Svårt täcka lätthelgerna

Men sedan 2006 har all ny personal fått 40 timmars arbetsvecka eftersom arbetsgivaren har strävat efter att få över alla till 40-timmarsvecka. Det har lett till att det successivt blivit allt färre och till slut för få som har haft i sitt uppdrag att arbeta lätthelger.

Personalens protester har inte hjälpt. Dessutom la arbetsgivaren den största delen av ansvaret för att få ihop schemat på de anställda.

– Där tycker vi inte att arbetsgivaren har tagit sitt ansvar och det har lett till en kaotisk situation. Inför julen gick det inte att få alla helgpassen täckta av dem med arbetstidsförkortning och det blev en väldig diskussion, säger Kerstin Fors.

Två typer av arbetsmått 

Arbetsgivaren ansåg att helgdagarna ingick i uppdraget även för dem med 40-timmarsvecka, men enligt Kerstin Fors gör de inte det enligt det avtal som finns. Och inte heller fanns det tillräckligt många som frivilligt ville gå in och jobba extra under helgdagarna. Kerstin Fors blev själv beordrad att arbeta juldagens kväll.

Nu har arbetsgivaren gått med på att på försök under ett års tid gå tillbaka till att ha två typer av arbetsmått på centraloperation. Dels 40 timmar per vecka utan skyldighet att täcka lätthelger, och dels 37 timmarsvecka för det antal medarbetare som arbetsgivaren har räknat ut behövs för att täcka lätthelgerna på schemat.

 Bara nöjda medarbetare

Kerstin Fors är en av de 15 anestesisjuksköterskor som tillsammans med 13 operationssjuksköterskor och lika många undersköterskor får arbeta 37-timmarsvecka.

– Vi har gått med på att arbeta sex lätthelgspass var per år och är nöjda. De som har 40-timmarsvecka är också nöjda med att slippa jobba lätthelger, säger Kerstin Fors och hoppas att nyordningen får fortsätta också efter försöksperiodens slut.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida