Medlemmar röstar om avtal i Helsingborg

Något högre lön men längre arbetstid. Det är innehållet i arbetsgivarsidans avtalsförslag för Vårdförbundets medlemmar på Helsingborgs lasarett. Under nästa vecka får de drygt 900 medlemmarna rösta om förslaget. Omröstningen är beslutande.

26 november 2009

Tidigare i år sa arbetsgivarna upp det arbetstidsavtal som gäller på Helsingborgs lasarett. Uppsägningen har väckt många heta känslor i Helsingborg, och Vårdförbundet har förhandlat i flera omgångar om det uppsagda avtalet.

Nu finns ett förslag till nytt avtal, arbetsgivarens slutbud. Det tillgodoser inte Vårdförbundets krav om full kompensation för den förlängda arbetstiden.

– Men det finns ett värde i avtalet; något högre lön och lite arbetstidsförkortning. Det är sämre än det hittillsvarande avtalet men bättre än de bestämmelser som finns i AB i det centrala avtalet. Vi tycker att det är rimligt att medlemmarna får ta ställning till det, säger Pia Arndorff, ordförande för Vårdförbundet i Skåne.

Första gången

Vad Pia Arndorff vet är det första gången i Skåne ett avtalsförslag går ut på allmän medlemsomröstning på det här sättet. Hon ser det också som ett undantag. Det normala är att de förtroendevalda avgör om man ska teckna ett avtal.

– Men den här frågan är så infekterad och så stor för medlemmarna i Helsingborg att det är rimligt att de får besluta.

Det är inte så att ni förtroendevalda smiter från ert ansvar den här gången?

– Nej. I vissa lägen får man hantera en fråga på ett annat sätt än det normala, som vi gör här. Men vi smiter aldrig från vårt ansvar, säger Pia Arndorff.

Lägre löneläge

Lönen på Helsingborgs lasarett är lägre än på andra håll i regionen. Det beror just på det arbetstidsavtal som man har haft. Vårdförbundet kommer förstås att försöka få kompensation för det i kommande förhandlingar. Men hur arbetsgivarna ser på det vill de inte uttala sig om i dag.

Medlemsomröstningen kommer att genomföras måndag till torsdag i nästa vecka. Vårdförbundet har arrangerat det så att alla, oavsett om de arbetar dag eller natt, ska få information och möjlighet att rösta. Genom kontroll mot medlemsregistret ska man också se till att det bara är medlemmarna som kan rösta.

På fredag räknas rösterna och då kommer också resultatet att tillkännagivas.

Sänkt timlön

Det finns en viss ekonomisk kompensation i arbetsgivarens förslag. Men den förlängda arbetstiden innebär att lönen för en anställd med 24 000 kronor i lön utslaget per timme sänks med allt från 3:30 per timme (renodlad dag/kväll) till 8:80 (renodlad natt). Om AB tillämpas fullt ut sänks lönen ännu mer.

Medlemsomröstningen är beslutande. Säger medlemmarna ja blir det ett avtal enligt arbetsgivarens förslag. Säger medlemmarna nej kommer bestämmelserna i det centrala avtalet om allmänna bestämmelser (AB) att gälla.

– Men det är svårt att följa reglerna om dygnsvila om man ska följa de allmänna bestämmelserna (AB), säger Pia Arndorff.

Regionen har också sagt upp de olika arbetstidsmodeller som finns i resten av Skåne förutom på Universitetssjukhuset i Lund och Universitetssjukhuset Mas. Om dem har inga förhandlingar förts. Som det ser ut i dag kommer alltså AB att gälla i övriga Skåne (utom på universitetssjukhusen) från årsskiftet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida