…men får flexibel flex

Varje arbetsplats får nu själv avgöra om det ska finnas flextid. Det blev resultatet av flera års förhandlingar.

30 oktober 2008

? Det känns som en jättevinst, säger en lättad Agneta Wiberg, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Uppsala.

I december 2006 sa arbetsgivaren ensidigt upp alla de lokala flextidsavtal som florerade inom Uppsala läns landsting. Ett nytt ramavtal skrevs. Men eftersom arbetsgivaren tolkade det som att övertid kunde beordras utan att behöva betala övertidsersättning sades det upp av de fackliga organisationerna, dock inte av Saco.

Det ledde till protester från dem som arbetar på laboratorierna och mottagningarna. Enda sättet för dem att själva reglera sin arbetstid är genom att flexa.

Det nya avtalet ger arbetsplatserna möjlighet att själva avgöra om de vill ha flextid eller inte.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida