När är tre skift treskift

Treskift regleras i Vårförbundets avtal men för mig som arbetar dag, kväll och natt verkar det inte gälla.?

25 februari 2010

Jag vill via Vårdfacket be mina anhöriga och vänner om ursäkt. Jaghar lurat dem under flera års tid. Har skyllt min periodiska trött- och surhet på att jag arbetar treskift och därigenom tillskansat mig viss förståelse och sympati. Förlåt, jag har aldrig arbetat treskift! ?

Till mitt försvar måste sägas att eftersom jag arbetar dag, kväll och natt, det vill säga i tre skift trodde jag att jag gjorde just det, alltså arbetade treskift, men icke så. Jag arbetar »i rotation« vilket inte anses vara lika slitsamt för kropp och själ eftersom det arbetstidsmåttet är betydligt högre än vid treskift. ??

Vi i Landstinget Dalarna har fått ett nytt nattavtal, vilket för mig som arbetar 50 procent dag/kväll och 50 procent natt innebär en ökad arbetstid på fem veckor per år!?

Läser i avtalet hök 08 kapitel 4 Arbetstid §13 moment 2 : »Vid förläggning som kontinuerligt treskift skall dock den genomsnittliga arbetstiden per vecka vara 34 timmar och 20 minuter.«??

Snälla Vårdförbundet förklara för mig: Varför räknas inte mina tre skift som treskift??

– Elisabeth Matz, avdelning 15, kirurgen i Falun

Svar: AD skärpte kraven på treskift
Elisabeth Matz arbetar dag, kväll och natt på kirurgen avdelning 15 i Falun.

Vårdförbundet och Landstinget Dalarna har haft ett lokalt arbetstidsavtal som gett medlemmarna med nattjänstgöring en lägre arbetstid. Landstinget Dalarna har sagt upp det avtalet av besparingsskäl, på grund av minskade skatteintäkter. Läs mer på avdelning Dalarnas hemsida.

Vårdförbundet Dalarna har efter det kommit överens om ett nytt avtal som dock är sämre än det gamla men bättre än bestämmelsen i det centrala avtalet hök 08/ab § 13.

Du frågar om centrala avtalets bestämmelse om kontinuerligt treskift som ger en genomsnittlig veckoarbetstid på 34 timmar och 20 minuter. Den bestämmelsen har funnits i våra avtal sedan mycket länge. På 1980-talet förekom dygnet runt-verksamhet av den karaktär som vi kunde hävda uppfyllde kravet på treskift, huvudsakligen på förlossningsavdelningar, intensivvårdsavdelningar och akutmottagningar. Och där tillämpades ofta 34 timmar och 20 minuter.

Arbetsdomstolen prövade treskiftsbegreppet i ab 1985. sktf och ett landsting var oeniga om telefonister som arbetade dygnet runt skulle ha 34 timmar och 20 minuter enligt treskiftbestämmelsen.

Arbetsdomstolen slog fast att det krävdes schema och verksamhet likt industrins skiftordning och fastslog därmed en mer skärpt tolkning av bestämmelsen än vad som tidigare tillämpats.

Arbetsdomstolens domslut är prejudicerande för alla, deras tolkningar är överordnade alla tidigare tolkningar. Domen heter ad 90/1985.

Efter denna dom har kravet på tjänstgöring både dag och natt ökat dramatiskt till att nu vara den vanligaste anställningsformen vid nyanställning. Villkoren
i ab §13 är därmed helt oacceptabla.

Att kunna arbeta ett helt yrkesliv och att kunna bedriva säker vård kräver villkor anpassade för tjänstgöring dag, kväll och natt. Vårdförbundet prioriterar frågan om en ny bestämmelse för arbetstider för vård och omsorg i sina kontakter med Sveriges kommuner och landsting.

– Cecilia Helldén, ombudsman Vårdförbundet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida