Nattarbetande medlemmar orkar inte arbeta full tid

Vårdförbundets medlemmar i Västra Götaland är trötta på arbetstider som gör att de i längden inte orkar arbeta full tid. Vid ett tvådagars seminarium i Göteborg berättar personalen om schemaläggningar som hotar deras hälsa.

18 januari 2011

Avtalsrörelsen har inletts och ett av Vårdförbundets krav är hälsosamma arbetstider. Forskning från Stressforskningsinstitutet i Stockholm visar att sjukvårdspersonal som arbetar treskift har mer hälsoproblem än personal som bara arbetar natt. Forskarna tror att valet att arbeta natt har betydelse.

127 medlemmar och förtroendevalda samlades i Göteborg i går för att diskutera arbetstider. I dag fortsätter diskussionerna. Det handlar om hur arbetstiderna, framför allt på natten, ska främja både verksamhetens behov och personalens hälsa.

– Flera av cheferna som är med berättar att de saknar mandat att styra verksamheten genom att lägga scheman som är anpassade både till verksamheten och till personalens individuella behov. Det finns en tendens bland högre chefer att likrikta schemaläggningen, säger Ola Sjöholm, vice ordförande för Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland.

Saknar delaktighet

Inte bara chefer utan också medarbetarna saknar delaktighet i schemaläggningen och det finns en oro för att arbetsgivaren vill återinföra schemarader.

– Många som har arbetat natt eller gått på rotation går in i en slags dimma och orkar inte längre arbeta heltid efter tre eller fyra år. Det skulle kunna undvikas om cheferna ute i verksamheten får mandat att ta fram olika arbetstidslösningar, säger Ola Sjöholm.

Under tisdagen kommer bland annat rotationstjänstgöringen att diskuteras.

– Ett syfte med de här dagarna är att formulera förslag på arbetstidslösningar som kan användas både när Vårdförbundets avdelning driver medlemmarnas krav och ute på arbetsplatserna.

Kostsamt tapp av kompetens

Målet är hälsosamma arbetstider och arbetstidsförkortningar för personal som arbetar natt.

– Vi vill försöka påverka arbetsgivaren att se vinsterna med det. Att personalen inte orkar efter några år innebär att vården tappar kompetens och måste nyrekrytera. Det är också kostsamt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida