Nattarbetet kan ge dig bröstcancer

Nattarbetet kan ge dig bröstcancer
I dag ångrar Astrid Bjerkås alla år av nattarbete. Nu jobbar hon dagtid och mår så mycket bättre. Foto: Ove Öst/Sundsvalls tidning

Nya svenska studier visar att långvarigt nattarbete ökar risken för bröstcancer. Barnmorskan Astrid Bjerkås har anmält sin cancer som arbetsskada.

3 december 2014

Att nattarbete kan öka bröstcancerrisken har tidigare forskning pekat mot. Men nu slås sambandet fast. För kvinnor upp till 60 år som har arbetat natt i över 20 år ökar risken från 2 till 3,5 procent. Det är en ökning med 77 procent, vilket innebär att forskarna ser dem som en högriskgrupp.?

— Exponeringstiden spelar stor roll så slutsatsen blir att kvinnor bör undvika att jobba natt under lång tid. Särskilt om de har en ärftlig risk för cancer, varnar Torbjörn Åkerstedt professor vid Stressforskningsinstitutet och Karolinska institutet.

?Enligt Statistiska centralbyrån arbetar ungefär 16 procent av den arbetande befolkningen under nätter, och då räknas varianter som skiftarbete och olika turlistor med. Majoriteten är kvinnor och de arbetar framför allt inom vården.??

En av dem är Astrid Bjerkås, barnmorska på kvinnokliniken vid Länssjukhuset i Sundsvall. Hon arbetade natt i 25 år och fick diagnosen bröstcancer för ett och ett halvt år sedan. Det är hon inte ensam om: sju nattarbetande kolleger på samma klinik har fått bröstcancer.

?— Jag gör inte en arbetsskadeanmälan för att få ersättning utan för att jag vill väcka debatt om hälsoriskerna med nattarbete, säger hon.??

Samma tanke hade Susanne Ericsson, biomedicinsk analytiker på Akademiska sjukhuset i Uppsala, när hon anmälde sin bröstcancer som arbetsskada för tre och ett halvt år sedan. Hon hade arbetat natt i 21 år och blev orolig när även tre av kollegerna som arbetade natt fick cancer. Men hon krävde inte någon ersättning för arbetsskada så Försäkringskassan prövade aldrig ärendet.?

Forskningen visar att det största problemet för dem som arbetar natt är brist på inflytande över arbetstiderna. Även kort framförhållning och brist på återhämtning upplevs som problem. Astrid Bjerkås trivdes med nattarbetet från början. Men sedan skulle landstinget spara pengar och antalet nätter utökades till 15 per månad.?

— Ledningen tror att fler nätter sparar pengar, när det i själva verket kostar både i sjukskrivningar och i försämrad hälsa. Det är dags att tänka förebyggande, säger hon.??

De arbetsgivarrepresentanter Vårdfokus talat med har inte hunnit diskutera de nya forskningsresultaten. ”Vi har inte analyserat vad den har för betydelse för verksamheterna ännu”, säger till exempel Eva Thulin Skantze, arbetsmiljöstrateg på Sveriges kommuner och landsting. ?

Fakta

  • Den nya forskningen bygger på studier från tvillingregistret där 13 000 kvinnor har fått frågor om antal år med nattarbete.
  • Den första studien från 1998 följdes upp 2012 och kvinnorna som ingår är under 60 år.
  • Forskarna har bland annat justerat för utbildningsnivå, livsstilsfrågor och antal barn. Men inte för ärftlighet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida