Semesterrätt

Ny semesterkonflikt i Halland

Ny semesterkonflikt i Halland
Sommar och semester känns långt borta, men diskuteras just nu i Halland. Foto: Mostphotos

Fyra semesterveckor i sträck under sommaren är ingen självklarhet, anser arbetsgivaren Region Halland. Vårdförbundet i Halland håller inte med. Nu ska frågan tas vidare i centrala tvisteförhandlingar.

8 november 2016

Konflikten gäller fyra tillsvidareanställda sjuksköterskor i Halland som sommarjobbat under tiden de studerat till barnmorska. De har vänt sig till Vårdförbundet eftersom deras arbetsgivare – Region Halland – inte gått med på att ge dem fyra veckors sammanhängande sommarsemester.

Detta har inte varit något problem tidigare, enligt Lars Swantesson, Vårdförbundets ombudsman i Halland och Västra Götaland, som tycker att det står tydligt skrivet i de allmänna bestämmelserna, AB, att sommarsemestern ska innehålla minst en period av fyra veckor semester.

– En period på fyra veckor kan inte vara uppdelad, då är det ingen period, säger han och kallar Region Hallands agerande för ett brott mot både semesterlagen och kollektivavtalet.

Eftersom parterna inte lyckas komma överens har Vårdförbundet i Halland nu begärt en central tvisteförhandling och skadestånd på 250 000 kronor.

I december kommer därför jurister från Vårdförbundet centralt och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, att träffas för att försöka lösa konflikten. Om inte det går kan det bli aktuellt med en stämningsansökan och ett avgörande i Arbetsdomstolen.

Såhär står det i AB…

…om sommarsemesterns förläggning:

Vid förläggning av semesterledighet som avses i 12 § SemL ska eftersträvas att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst 4 veckor under juni–augusti. Sådan semesterledighet får efter förhandlingar enligt 11 § lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) förläggas även till maj och september eller del av dessa månader. Om så lokalt överenskoms, arbetstagaren begär det eller särskilda skäl finns kan semesterledigheten förläggas till annan tid än maj–september.

I kommentarerna till AB finns det ett undantag för anställda som anställs för en kortare period:

Enligt momentet undantas arbetstagare som anställs för högst 3 månader och som under semesteråret inte tidigare haft anställning hos arbetsgivaren från rätt till semesterledighet. § 27 97 Arbetstagaren har då i stället rätt till semesterersättning för anställningstiden hos arbetsgivaren. Semesterersättning utbetalas i anslutning till att anställning upphör, dock senast en månad efter anställningens upphörande enligt 30 § SemL.

Fakta: Allmänna bestämmelser 2014 och kommentar till Allmänna bestämmelser

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida