Lön & avtal 2019

Nya avtalet: Detta händer nu

Nya avtalet: Detta händer nu
För att följa avtalet behöver vårdens arbetsgivare ge högre löner till särskilt yrkesskickliga redan i år. Arkivbild: Istock

Särskilt yrkesskickliga ska prioriteras redan i årets löneöversyn. Men innan överläggningar och lönesamtal kan påbörjas lokalt måste det nya avtalet finnas på pränt.

Efter månader av förhandlingar och veckor av medling sade Vårdförbundet, Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Sobona i torsdags ja till medlarnas bud. I dag möts parterna igen för att ta sig an medlarnas texter och formuleringar, som man redan kommit överens om men som nu ska göras om till ett färdig avtal, HÖK 19.

Läs också: Vi ska lösa 10 000-kronorsfrågan lokalt
Läs också: Så tycker medlemmarna om det nya avtalet

Parterna har tidigare sagt att detta arbete kommer att ta cirka en vecka. Samtidigt filar Vårdförbundet på strategier och underlag till förtroendevalda ute i landet, på lokala avdelningar och arbetsplatser, där det nya avtalets skrivningar snart ska konkretiseras och bli verklighet.

Vem är särskilt yrkesskicklig?

Redan i årets löneöversyn ska särskilt yrkesskickliga prioriteras. Men för att det ska kunna göras behövs kriterier för vem som ska räknas som särskilt yrkesskicklig. Både Vårdförbundet och SKL har idéer om detta i stora drag.

Enligt Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro handlar det om personer som jobbat i många år, som gått från novis till expert, som lyckas förmedla sin kunskap till teamet, som tar ansvar och utvecklar vården i det patientnära arbetet.

– Men vad detta innebär på just min arbetsplats, det behöver tas fram i dialog och samverkan mellan fack och arbetsgivare, säger hon.

Lön retroaktivt

HÖK 19 gäller från 1 april i år. Så oavsett när lokala överläggningar och lönesamtal drar i gång kommer årets lönepåslag att betalas ut retroaktivt från 1 april, någon gång under hösten.

Det nya avtalet ger anställda som jobbar ständigt natt i kommuner och kommunala bolag sänkt veckoarbetstid enligt det nattavtal som redan gäller för övriga nattarbetare. För de nytillkomna gäller dessa villkor från och med 1 april nästa år, om inte kommuner och kommunala bolag självmant väljer att införa de bättre villkoren tidigare.

Läs också: SKL: Vi är överens om att prioritera särskilt yrkesskickliga

Här är några andra viktiga datum i nya avtalet:

  • Avtalet gäller under tre år till den 31 mars 2022. Men om inte arbetsgivarna levererar enligt avtalet, exempelvis lönespridning och högre löner till särskilt yrkesskickliga, har Vårdförbundet möjlighet att säga upp avtalet redan om två år och påbörja en ny avtalsrörelse. Varje år kommer Vårdförbundet tillsammans med arbetsgivarna att utvärdera lönestatistiken för att se att avtalet följs.
  • Alla regioner och några större kommuner ska enligt avtalet ingå i ett partsgemensamt arbete som går ut på att utveckla och införa karriärmodeller för sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Dessa karriärmodeller ska ha börjat införas senast december 2022.
  • I september i år påbörjas ett gemensamt arbete mellan parterna som syftar till att få lokala arbetsgivare att bli bättre på att följa löneavtalet och leva upp till HÖK 19 genom att sprida goda exempel, bland annat. Här kommer alla regioner och en större kommun/stad att ingå.

Vårdfokus.se fortsätter vi att följa allt som händer kring nya avtalet.

Liten kollektivavtalsskola

• Vårdförbundet tecknar avtal för sina medlemmar både centralt och lokalt.
• På lokal nivå är motparten företag, kommuner, landsting/regioner och myndigheter.
• På central nivå är motparten arbetsgivarorganisationer som Almega (privata företag) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) som delar avtal med Sobona (kommunala företag).
• De centrala avtalen reglerar lön och andra anställningsvillkor för Vårdförbundets medlemmar och anger vad som går att göra avvikelser från i lokala avtal.
• Det centrala avtalet med SKL och Sobona heter Huvudöverenskommelsen, HÖK. I HÖK:en ingår löneavtalet, avtalet om allmänna bestämmelser, AB och bilagor som exempelvis nattarbetstidsavtalet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida