Örebro mister två nattsjuksköterskor

Vårförbundet lyckades inte förmå Örebro kommun att behålla antalet nattsjuksköterskor. I går slutade förhandlingen i oenighet.

Vårdförbundet har krävt att gruppen på åtta nattsjuksköterskor ska behållas intakt, liksom antalet sjuksköterskor och distriktssköterskor på dag- och kvällstid som arbetsgivaren också ville dra ner på.

Tio allvarliga konsekvenser hade Vårdförbundet listat inför förhandlingen, bland annat: längre väntetider för patienter i behov av smärtlindring, andningshjälp och avancerad medicinsk omvårdnad, större personalgrupper att delegera till, och risk för att nattsjuksköterskorna inte hinner göra akuta bedömningar och insatser. 

Många slutar

Förra året slutade var femte sjuksköterska i kommunen. När nu två nattsjuksköterskor tas bort har förvaltningschefen Tommy Henningsson lovat att göra löpande avstämningar och följa upp patientsäkerheten. Kommunen håller på att ta fram en handlingsplan för rekrytering av sjuksköterskor där lönen och en rejäl introduktion är viktiga punkter. Ingångslönen från och med den första april i år är 20 500 kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida