Oviljan att sluta flexavtal kan bli dyr för landstinget

Sjuksköterskor och undersköterskor på Akademiska sjukhuset i Uppsala har olika arbetstidslösningar. I avsaknad av flextidsavtal får Vårdförbundets medlemmar övertidsersättning och ord-föranden i Uppsala tror att det blir dyrt för arbetsgivaren.

29 februari 2008

Vårdförbundets ordförande i Uppsala, Agneta Wiberg, fortsätter att försöka få arbetsgivaren att diskutera ett nytt flextidsavtal, men möter inte något intresse hos motparten. Kommunal har sagt ja till arbetsgivarens förslag och deras nya flextidsavtal började gälla den första februari. Det betyder att villkoren för undersköterskor och sjuksköterskor på Akademiska sjukhuset är olika.
– Det innebär mycket krångel för avdelningscheferna eftersom undersköterskorna har flextid och sjuksköterskorna i stället ska ha övertidsersättning, säger Agneta Wiberg.
Några medlemsprotester mot det avtalslösa tillståndet har hon inte mött. Snarare förståelse för oviljan att sluta ett avtal som innebär sämre villkor än det tidigare. Arbetsgivarens förslag är att ingen ska få övertidsersättning för beordrad övertid inom flextiden.
Den nya situationen innebär att sjuksköterskorna har normal arbetstid och övertidsersättning. Några säger sig tjäna på det hela och Agneta Wiberg tror att det kan bli dyrare för arbetsgivaren än vad ett nytt flextidsavtal skulle bli.

– Dessutom tror jag att deras ovilja till att hitta nya lösningar får dem att framstå som en oattraktiv arbetsgivare, säger hon.
Hot om att vägra godkänna övertid i efterhand har förekommit, men än så länge har Vårdförbundet inte fått in något ärende som handlar om det.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida