”Patienter får vänta oetiskt länge på ambulans”

”Patienter får vänta oetiskt länge på ambulans”
–Organisationen är rörig och det är svårt att få inflytande, säger ambulanssjuksköterskan Karl Söllvander, som deltog i stomötet. Foto: Leni Weilenmann

Stockholms ambulanssjuksköterskor vill få mer inflytande för att vården ska bli bättre.

Sjuksköterskorna i Stockholms ambulanser kraftsamlar. Vid ett stormöte i veckan tog de beslut om en rad områden som de anser måste förbättras.

– Hela organisationen för ambulanssjukvården är otydlig. Vi som jobbar vet inte vem som bestämmer. Vi har en rörig förvaltning och tre företag med olika villkor, det är svårt att få inflytande och besked. Ambulanssjukvården måste ses som en enhet för att kunna förbättras, säger Karl Söllvander, ambulanssjuksköterska i Stockholm och förtroendevald i Vårdförbundet.

Oetiskt att behöva vänta

Sjuksköterskorna vill få mer inflytande för att vården ska kunna bli bättre. I dag får de nästan varje arbetspass höra från ambulansdirigenterna att deras ambulans är den enda lediga i länet. Bilarna åker över hela länet för att de stationerade är någon annanstans. Sjuksköterskorna i ambulanserna upplever att patienterna får vänta oetiskt länge på hjälp. Äldre väntar dagligen mer än tre timmar och sjuksköterskorna känner sig otillräckliga.

– Vi åker ofta på onödiga uppdrag där det inte finns behov av ambulans. Men vi har ingen befogenhet att säga nej om patienten vill till sjukhus. Då blir ambulansen upptagen när någon mer behövande ringer. I Stockholm krävs att vi är specialistsjuksköterskor men vi får inte använda vår kompetens till bedömningar.

Höja kompetensen med AST

Sjuksköterskorna vill att AST införs, det vill säga betald specialistutbildning inom ramen för anställningen, för att höja kompetensen.

– Om fler var utbildade ambulanssjuksköterskor skulle fler stanna kvar längre inom ambulansen. Vi förlorar dagligen kollegor, säger Janne Kautto, ordförande i Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor.

Stormötet fattade beslut om att driva på i åtta frågor. De rör också en bättre löneutveckling och arbetsmiljö, med tid för raster och återhämtning. Inflytande över upphandling lyfts också fram, då sjuksköterskorna anser att nuvarande avtal haft fokus på ekonomi i stället för kvalitet.

Likadan utrustning

För att kunna ge patientsäker vård behöver också alla ambulanser ha likadan utrustning och kvalitet oavsett vem som är entreprenör.

– I dag är vissa bårar inte kompatibla mellan ambulanser och helikoptrar, som ett exempel. I stället måste svårt sjuka och skadade patienter förflyttas mellan bårar vid omlastning. Det är både slöseri med tid och skapar onödigt lidande, säger Karl Söllvander.

Efter stormötet där 30 sjuksköterskor deltog fortsätter arbetet för att få ökat inflytande i grupper.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida