Politikerna i Älmhult sköt upp beslut om ensamarbete på natten

Politikerna i Älmhult sköt upp beslut om ensamarbete på natten

Vårdförbundets vice ordförande i Kronoberg, Karin Jisborg Hultgren, varnar för konsekvenserna av att sjuksköterskor arbetar ensamma under natten.

Socialnämnden sköt upp beslutet om att minska antalet nattsjuksköterskor i Älmhult. Men bara för att följa förhandlingsordningen. Vårdförbundet försöker fortfarande få kommunen att förstå hur ensamarbetet hotar både patientsäkerheten och arbetsmiljön.

23 november 2011

Socialnämnden i Älmhults kommun vill fortfarande spara pengar genom att minska antalet nattsjuksköterskor i hemsjukvården från två till en. Men först ska förhandlingsordningen följas.

En mbl-förhandling mellan Vårdförbundet och arbetsgivaren ägde rum i måndags. Efter det har facket sju dagar på sig att besluta om central förhandling ska begäras. Det beslutet har inte tagits ännu.

Ensamarbete innebär risker

Vårdförbundets vice ordförande i avdelningen i Kronoberg, Karin Jisborg Hultgren, hyser inget stort hopp om att politikerna ska ändra uppfattning. Trots att ensamarbete under natten är ett hot både mot patientsäkerheten och mot arbetsmiljön.

– Efter en eventuell förhandling kommer ärendet upp på dagordningen igen, och om det då klubbas igenom ska vi samverka med arbetsgivaren om hur den nya organisationen kan göras säker både för patienter och för sjuksköterskor, säger Karin Jisborg Hultgren.

Hon har själv sin anställning som sjuksköterska under kväll och natt i en annan kommun, och vet vilka krav arbetet ställer.

– Ibland måste man vara två hos en patient. Man kan ställas inför svåra bedömningar av patienter med komplexa diagnoser och det finns också risk för hot och våld. Vi har försökt att förklara konsekvenserna för arbetsgivaren – nu vill vi veta hur de tänker lösa det.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida