Professor kritisk till studie om nattarbete och bröstcancer

Sambandet mellan skiftarbete och bröstcancer behöver fortfarande bevisas. Det säger professorn Maria Feychting efter att ha läst igenom den nya norska studie som hittat en koppling mellan en ökad risk för bröstcancer och nattarbete.

11 april 2011

Det var i förra veckan som Vårdfokus skrev om en norsk studie som hittat en högre risk för bröstcancer hos sjuksköterskor som återkommande arbetar natt mer än sex nätter i rad.

Professor varnar

Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet i Stockholm, varnar dock för att resultaten inte riktigt passar ihop med tidigare varningar om riskerna med skiftarbete.

– Om man tittar på forskarnas ursprungliga hypotes ser man att de inte har hittat något samband mellan skiftarbete och ökad risk för bröstcancer, säger hon.

Mycket riktigt är signifikansen låg i alla tabeller som följer ursprungshypotesen – att skiftarbete ökar risken för bröstcancer.

Nya rön

Den norska studien har också tittat på sambandet mellan ökad risk för bröstcancer och antalet nattpass i rad som sjuksköterskorna arbetar – och hittat en indikation på att ett sådant finns. Detta är enligt Maria Feychting helt nytt. Och reser nya frågetecken.

Utgångspunkten i tidigare hypoteser kring ett eventuellt samband mellan skiftarbete och bröstcancer har varit att ljusexponering på natten kan påverka melatoninnivån.

– Men om man arbetar många nätter i rad kan kroppen ställa om sig så att melatoninproduktionen i stället sker på dagen, om man sover i ett mörklagt rum, ungefär som när man ställer om tiden när man reser till en annan tidszon.

Måste upprepas

Maria Feychting medger att resultaten är intressanta, men hon påpekar också att de måste bekräftas innan man kan dra några slutsatser.

– Jag skulle önska att författarna hade förklarat varför de tittat på just sammanhängande arbetsnätter, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida