Region Skåne försvarar datasystem som hotar flextiderna

Region Skåne försvarar inköpet av ett nytt datoriserat bemanningssystem, trots att det medför att nuvarande flextidavtal måste sägas upp. Det passar nämligen in i regionens planer.

25 oktober 2011

– I dag har vi 180 olika flextidavtal. Vi ville rensa bland våra processer och kom fram till att verksamhetens behov egentligen täcks av två olika flextidavtal. Så det var lägligt att göra det i samband med att vi går över till det nya systemet, säger regionens förhandlare Marie Halvardsson.

Bakgrunden är att Region Skåne köpt ett nytt datoriserat bemanningssystem som inte klarar av att hantera det flextidsystem som sades upp i går. I det gamla kunde medarbetare skriva in när de kom och gick, med möjlighet att övertrassera tidsaldot vid varje avstämning. Överskjutande timmar stämdes sedan av manuellt efter förhandling med arbetsgivaren.

Timmar tas bort

I det nya skärs de timmarna automatiskt bort av systemet så fort medarbetaren passerat en avstämningspunkt av saldogränsen.

Men Marie Halvardsson säger att det nya avtalet inte skiljer sig särskilt mycket från det förra. I bägge måste såväl arbetsgivare som arbetstagare ta ansvar för att saldogränserna följs.

– Medarbetarna kan varje dag se om man ligger plus eller minus och i god tid ha en diskussion med sin chef om man ligger utanför saldogränserna, säger hon.

Men om medarbetare ändå hamnar på för mycket tid tas dessa timmar bort från systemet, oredovisade. Hur ska de få tillbaka de timmarna?

Ansvar krävs

– Bägge parter har ett ansvar att i god tid innan avstämningstillfället hantera eventuella timmar som ligger utanför saldogränserna, säger Marie Halvardsson.

Kan det inte bli så att personalen i vissa lägen avstår från att inleda eller fullfölja tidskrävande uppgifter av rädsla för att övertrassera saldot och sedan inte få kompensation för detta?

– Jag vill bara säga att det är beklagligt att Vårdförbundet valt att inte skriva på det nya flextidavtalet och att de när som helst är välkomna att teckna samma avtal som övriga fackliga organisationer gjort.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida