Sambandet mellan nattarbete och bröstcancer stärks i ny studie

Sambandet mellan nattarbete och bröstcancer stärks i ny studie
Sambandet mellan bröstcancer och nattarbete är omtvistat, men stärks av en ny norsk studie. Arkivbild: Colourbox

Sjuksköterskor som arbetar natt löper större risk att drabbas av bröstcancer. Åtminstone om de arbetar i pass om minst sex nätter i rad under minst fem års tid.

Forskare i en norsk studie har intervjuat nästan 1 600 sjuksköterskor för att kartlägga deras arbetsliv och jämföra risken för bröstcancer. Studien publicerades nyligen i American Journal of Epidemiology.

85 procent nattarbetade

699 av dem hade någon gång under perioden 1990-2007 diagnostiserats med bröstcancer. De 895 sjuksköterskorna i kontrollgruppen var cancerfria under samma period. 85 procent av hela gruppen hade någon gång arbetat natt.

Resultaten visar att risken att drabbas av bröstcancer var upp till 80 procent högre bland dem som arbetat natt i minst fem år och i pass om minst sex nätter i rad. Risken minskade ju färre arbetsnätter i rad som ingick i passen.

Åren en faktor

Även om den högre risken var förknippad med antalet nattpass i rad sågs inte samma riskökning hos sjuksköterskor som arbetat natt i mindre än fem år, oavsett antalet nattpass i rad.

Utifrån resultaten spekulerar forskarna i att graden av desynkronisering av biologiska funktioner, bland dem sömn, påverkar risken att drabbas av cancer.

Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet i Stockholm, har tidigare kritiserat flera av de studier som pekat på ett samband mellan nattarbete och bröstcancer. Hennes kritik kan du läsa om via länkarna till höger.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida