Sänkt lön med 8 000 kronor ännu inte löst i Östergötland

Sänkt lön med 8 000 kronor ännu inte löst i Östergötland
Vårdförbundets förhandlare Cecilia Helldén vill att tvisten om arbetstidsmodeller i Östergötland löses lokalt. Foto: Cecilia Larsson

Arbetstidstvisten mellan Vårdförbundet och Landstinget i Östergötland är lyft till central nivå. Men förhandlaren vill helst se en lokal lösning. Medlemmarna väntar otåligt på resultat. Vissa har fått sin lön sänkt med upp till 8 000 kronor i månaden.

Det var i höstas som tvisteförhandlingen om de avskaffade arbetstidmodellerna slutade i oenighet mellan landstinget och Vårdförbundets avdelning i Östergötland.

Ärendet har nu landat på Vårdförbundets förhandlare Cecilia Helldéns bord. Men hon är måttligt förtjust och hoppas kunna komma överens med Sveriges kommuner och landsting om att problemet ska lösas lokalt.

– En så omfattande förhandling som den här, och med så många detaljer, skulle de ha löst lokalt. Jag hoppas vi kommer överens med Sveriges kommuner och landsting om att skicka tillbaka det till landstinget, säger Cecilia Helldén.

Friskare personal 

Arbetstidsmodellerna infördes för flera år sedan för att skapa en stabil nattbemanning, kontinuitet och bättre arbetsmiljö genom att scheman anpassades efter olika verksamheters behov, samtidigt som personalen fick kortare arbetsveckor med bibehållen lön.  Följden blev också färre sjukskrivningar och mindre vikariekostnader. 

När de togs bort för ett år sedan fick personalen välja mellan mer arbete eller mindre lön. Men Vårdförbundet anser att oförändrade villkor ska gälla tills nya överenskommelser har träffats eller att medlemmarna får ekonomisk kompensation för det de har förlorat.

–  Vårdförbundets åsikt är att arbetsgivaren inte kan gå in och ensidigt försämra villkoren så radikalt i enskilda anställningsavtal, säger Patrizia Bjerkegren, Vårdförbundet Östergötland.

Sammanlagt 350 medlemmar har haft sådana scheman.  Efter lokala förhandlingar har medlemmar på en del enheter kunnat teckna nya avtal med bibehållna eller modifierade modeller.

Landstinget vill spara pengar 

Men på andra enheter har medlemmarna tvingats öka sin arbetstid utan lönekompensation, det vill säga fått sänkt timlön. För en del ger det ett ohälsosamt arbetstidsmått som gör att de tvingas gå ner i arbetstid med lägre lön som följd. Cirka 70 medlemmar förlorar mellan 4 000 och närmare 8 000 kronor i månaden.

Vårdförbundet anser att det är orimligt att arbetsgivarens beslut att avskaffa arbetstidsmodellerna får sådana konsekvenser.

Landstingets motivering till att arbetstidsmodellerna togs bort var att de kostade för mycket och att de stred mot det centrala kollektivavtalet. Men Patrizia Bjerkegren tvivlar på att det blir någon besparing.

– Arbetsgivaren har inte kunnat presentera någon beräkning på att man har tjänat på det här. Förr fanns det en rörlig, ej schemalagd tid. Då kunde personalen gå upp i arbetstid för att täcka upp där det behövs. Nu arbetar personalen enligt sitt arbetstidsmått och det får bli övertid i stället.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida