Sex timmars arbetsdag i hopp om att locka sjuksköterskor

Sex timmars arbetsdag i hopp om att locka sjuksköterskor
Marina Henriksson, tf vårdenhetschef, på operation 1 på Mölndals sjukhus. Foto: Privat

Nu tar operation i Mölndal ett drastiskt grepp för att få stopp på personalkarusellen.

10 september 2014

Under flera år har enheten operation 1 på Mölndals sjukhus i Västra Götaland dragits med uppskjutna operationer och en tuff arbetsmiljö. Sjuksköterskor har slutat och andra har blivit sjukskrivna på grund av stressen och det fysiskt tunga arbetet. Köerna med patienter som väntar på proteser och höftoperationer har växt.

Personalförslag

I diskussioner med personalen om vad som skulle kunna underlätta deras arbetsdag kom bland annat förslaget om kortare arbetstid upp och arbetsledningen nappade, berättar Marina Henriksson, tf vårdenhetschef.

Efter långa förberedelser och förhandlingar med berörda fackförbund inför nu hennes enhet sex timmars arbetsdag med full lön som ett tvåårigt projekt med start i november. Målet med förändringen är framför allt att få behålla personal.

Pilotprojekt

Projektet inleds med ett mindre försök på tre månader där en halv avdelning, 12 narkossjuksköterskor, 12 operationssjuksköterskor och 12 undersköterskor, testar att arbeta kortare dagar.

– Vi vill se att det blir som vi tänkt oss på pappret, att salarna fungerar och kan bemannas, säger Marina Henriksson.

Fler anställda

För att kunna korta arbetsdagarna har enheten utökat personalen med fem narkossjuksköterskor, tre operationssjuksköterskor och tre undersköterskor. Om pilotprojektet blir lyckat ska alla berörda medarbetare, cirka 90 personer, få kortare arbetstid under nästa år.

– Den största fördelen jag ser just nu är att vi kommer att ha team som jobbar tillsammans under de här sex timmarna, utan en massa byten och överrapporteringar. För personalen innebär det mycket mer fritid. Går du morgonpasset är du hemma vid 2-tiden, säger Marina Henriksson.

Full lön

Lönen kommer inte att påverkas alls av arbetstidsförkortningen, berättar hon. Däremot har de anställda ingen schemalagd rast och inget måltidsuppehåll under de sex arbetstimmarna, något som Vårdförbundet godkänt i ett lokalt avtal.

Det var nödvändigt att ”bjuda på något” för att få igenom den här arbetstidsförkortningen som medlemmarna uttryckt att de verkligen vill ha, berättar Susanne Blom Persson, facklig samordnare och skyddsombud på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Men hon är noga med att påpeka att detta är ett projekt som ska utredas också av facket.

Bättre planering

Enligt Marina Henriksson ska det inom projektet också tas ett grepp om att effektivisera verksamheten med bättre planering. Bemanningen kommer att minskas på kvällar och helger då fokus läggs på det mest akuta. Planerade operationer kommer att göras på dagtid i så stor utsträckning som möjligt, vilket inte alltid är fallet i dag.

Hur fick ni sjukhusledningen att gå med på kortare arbetstider?

– Jag tror att de inser att det blir en bra ekonomi i detta, i stället för hög personalomsättning, stigande sjuktal och stängda salar som kostar pengar. Jag känner mig lyckligt lottad som får pröva detta. Jag tror mycket på idén, säger hon.

Ortopedoperation i Mölndal

  • Är en av landets största ortopediska operationsverksamheter med över 5000 operationer per år.
  • Verksamheten omfattar ortopedisk kirurgi, protesoperationer och många akuta ortopediska operationer.
  • Personalen samarbetar också med förlossningen på Mölndals sjukhus när det gäller planerade och akuta kejsarsnitt och vissa akutoperationer.
  • Enhetens nakospersonal servar också ögonverksamhetens operationsavdelning med bedömning och förberedelser i samband med narkos.
    Fakta: Sahlgrenska universitetssjukhuset webbplats.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida