Sjuksköterskorna flyr arbetsmiljön på Vrinneviakuten

Sen årsskiftet har elva sjuksköterskor sagt upp sig på Vrinnevisjukhusets akutmottagning i Norrköping. De går till andra jobb där arbetstiderna är bättre och lönen högre. Verksamhetschefen vill, men kan inte, erbjuda bättre villkor.

18 april 2011

– Jag får bättre lön och så slipper jag jobba natt.

Det säger sjuksköterskan Carin Possmark som har sagt upp sig och flyttar till Stockholm där hon fått jobb på Danderyds sjukhus.

Hon är en av de elva sjuksköterskor på Vrinneviakuten som har sagt upp sig sen årsskiftet. Sex personer har gått till ambulansverksamheten, fyra börjar på SOS alarm och ett par stycken går till privata vårdcentraler.

Stor kompetensförlust

Högre lön och bättre arbetstider är skälen till att så många valt att byta jobb.

Och verksamhetschefen Inger Persson är oroad.

– Det är klart att det är allvarligt. Jag är mycket bekymrad över att så mycket kompetens försvinner.

De flesta av dem som slutar har lång erfarenhet och kompetensförlusten blir stor. Nu ersätts de till viss del av nyutexaminerade som egentligen skulle ha anställts som sommarvikarier. Därmed ser läget inför sommarsemestrarna besvärligt ut.

Fick sämre arbetstider

Som på många andra akutmottagningar är arbetsmiljön på Vrinnevisjukhuset ansträngd med många patienter, långa väntetider och mycket stress. För ett år sedan tog landstingsledningen dessutom beslut om att ta bort de lokala arbetstidsmodellerna.

På akuten hade de tidigare arbetat enligt modellen 3-3, vilket innebar mer ledighet och större möjligheter till återhämtning. Nu gäller rotationsschema och tjänstgöring varannan helg för alla.

– Förut var jag mer ledig, nu känns det som att jag jobbar jämt. Dessutom har jag svårt att jobba så mycket natt, jag kan inte sova, berättar sjuksköterskan Lise-Lott Bergqvist.

Orkar inte arbeta heltid

Sedan de tuffare arbetstiderna infördes har sju sjuksköterskor och lika många undersköterskor på akuten valt att gå ner i arbetstid för att de inte orkar arbeta heltid.

Verksamhetschefen Inger Persson skulle vilja kunna erbjuda bättre villkor.

– Det vore bra om landstinget släppte på förbudet mot lokala arbetstidsmodeller. Jag tror att vi skulle behöva hitta ett system som gav bättre möjligheter till återhämtning.

Inger Persson menar också att det skulle behövas en satsning på lönerna.

– Vi ligger ju lågt här och jag skulle önska att det någon gång satsades på alla vanliga sjuksköterskor, säger hon.

Fler på väg bort

Lönen är en viktig fråga för sjuksköterskorna på akutmottagningen tycker både Carin Possmark och Lise-Lott Bergqvist, liksom kollegerna Sarah Carlberg och Sebastian Orsén. Bättre arbetstider och högre lön står högst på deras önskelista.

Sker inga förbättringar är de övertygade om att fler slutar, redan nu känner de till kolleger som har sökt andra jobb och är på väg bort.

Är inte det här ett bra tillfälle för er att få upp era löner och förhandla fram bättre arbetstider?

– Det kanske öppnar upp för nyanställda, men jag tror inte att jag kan gå in till chefen och säga att jag säger upp mig om jag inte får 3 000 extra, säger Lise-Lott.

Sebastian är inte lika övertygad om att det inte går.

– Det är klart det är svårt, men vi kanske måste bli tuffare och ställa krav gemensamt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida